Serveis de traducció

Traduccions per a totes les necessitats

A Ampersand traduïm tot tipus de textos, en pràcticament qualsevol format i combinant més de 35 idiomes. Les traduccions les fan traductors professionals qualificats, parlants nadius de la llengua d’arribada i formats per Ampersand. Utilitzem els mateixos traductors per a tots els vostres projectes, de manera que desenvolupen un coneixement profund del contingut i de les vostres preferències. També us assignem un gestor de projectes de traducció exclusiu que serà el vostre contacte amb Ampersand i que us garantirà la satisfacció de totes les vostres necessitats.

Traducció jurídica

Traducció de documents jurídics, que també es pot convertir en una traducció jurada.

Traducció financera

Traducció de documents financers, com ara comptes anuals, balanços o informació financera, que també es pot convertir en una traducció jurada.

Traducció tècnica

Traducció de tota mena de documentació de tipus tècnic: manuals d’usuari, especificacions tècniques, etc.

Traducció de continguts digitals

Traducció de continguts pensats per publicar-se en diversos entorns: webs, catàlegs, intranets, etc.