Traducció de patents

Les patents són documents que protegeixen invencions o dissenys de productes innovadors, i requereixen que la traducció sigui fidel i compleixi un format determinat. De vegades és necessari traduir-les a un altre idioma, ja sigui perquè el receptor no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-les en altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Dades de contacte

    Ells ja treballen amb nosaltres