Localització de software

La traducció de software (denominada habitualment localització) té moltes particularitats que la diferencien de la traducció d’altres suports i mitjans. Requereix coneixements especialitzats d’enginyeria de software que permetin interactuar amb els departaments tècnics i de desenvolupament i dur a terme les conversions, les transformacions i les adaptacions que garanteixin la connexió i l’ajust perfectes entre el text i els diferents components informàtics que l’utilitzen, i la capacitat d’efectuar verificacions funcionals i proves unitàries en diverses etapes de la producció del software localitzat. A més a més, en aquest tipus de projecte l’exigència de qualitat i coherència terminològica és del màxim nivell. A Ampersand tenim l’experiència i els coneixements necessaris per oferir-vos un servei complet de traduccióinternacionalització i localització d’aplicacions en qualsevol llenguatge, especialment Java, C/C++, .Net, PHP i Python, i també de sistemes i programes informàtics en general.

Localització de software en català

El català té aproximadament 10 milions de parlants, i aquests parlants valoren molt positivament poder utilitzar programes informàtics en català. Per aquest motiu, la localització de software en català us pot ajudar a introduir els vostres productes en el mercat català. Ara bé, cal tenir en compte que la localització té certes peculiaritats que requereixen que el traductor tingui experiència en aquest àmbit. A Ampersand Traduccions ens dediquem a la localització de software en català i disposem de traductors de català nadius i experts en aquest tipus de traducció.

Localització de software en castellà

Al món hi ha més de 513 milions de persones que parlen castellà, i 442 d’aquests milions són parlants nadius d’aquest idioma. Una audiència amb molt potencial a la qual és important arribar en el seu idioma. Per això la localització de software en castellà us pot aportar molts beneficis i us facilitarà l’accés a aquesta audiència mundial. Ara bé, quan poseu en marxa la localització del vostre software cal que confieu en un equip amb experiència que conegui totes les particularitats d’aquesta especialitat. A Ampersand Traduccions tenim experiència en la localització de software en castellà i disposem de traductors de castellà nadius i experts en aquest àmbit.

Localització de software en anglès

L’anglès és la llengua més present a Internet, i la que arriba a un nombre més gran d’usuaris, ja que és la lingua franca del món digital. Si teniu previst llançar un programa a escala internacional, és inevitable fer-ne una versió en anglès, especialment si es tracta d’un videojoc: estem vivint una explosió d’aquest fenomen en diverses plataformes, sobretot en consoles de videojocs. Així, doncs, si voleu aprofitar el potencial d’una audiència mundial, és molt important localitzar el vostre software en anglès. D’altra banda, quan vulgueu desenvolupar el vostre projecte és molt important comptar amb un equip amb experiència en aquest àmbit com ara Ampersand Traduccions, ja que la localització de software és un àmbit molt especialitzat que requereix tenir coneixements tècnics molt específics.

Localització de software en francès

El francès és una de les llengües amb més presència en el món del software, per darrere de l’anglès, el castellà i el xinès. Per això, si voleu entrar en mercats francoparlants, és important localitzar el software en francès. Això donarà una sensació de proximitat a l’usuari i li facilitarà l’ús del vostre software, cosa que pot contribuir a fer que prengui decisions en positiu. A Ampersand Traduccions tenim experiència en l’àmbit de la localització de software en francès i tenim en compte les peculiaritats d’aquest tipus de traducció, i us podem ajudar en els vostres projectes de localització.

Localització de software en alemany

Al món hi ha més de 130 milions de parlants d’alemany, que consumeixen continguts digitals i software en el seu idioma. Si voleu arribar a aquesta audiència, és important localitzar el vostre software en alemany. A Ampersand Traduccions disposem de traductors d’alemany nadius i tenim una àmplia experiència en la localització de software en alemany. Així mateix, tenim en compte tots els factors que poden afectar aquesta especialització: formats d’arxiu, textos etiquetats, longitud de cadenes de text, etc.

Localització de software en italià

Si la vostra empresa desenvolupa software i vol arribar als usuaris que parlen italià (aproximadament 70 milions de persones) en el seu idioma, és necessari localitzar aquest software. La localització fa que l’usuari se senti més còmode en l’ús del software, i saber que un software inclou el teu idioma pot afavorir la decisió de comprar-lo. A Ampersand Traduccions som coneixedors de les característiques i les peculiaritats de la localització de software i tenim les habilitats tècniques necessàries per localitzar el vostre software en italià.

Localització de software en portuguès

El mercat del software en portuguès és molt important, ja que té aproximadament 235 milions d’usuaris potencials. Per arribar a aquest públic és important localitzar el vostre software en portuguès tenint en compte la variant lingüística del vostre públic objectiu. A més, cal utilitzar les tècniques i eines necessàries per dur a terme la localització de software. A Ampersand Traduccions localitzem software en portuguès tenint en compte tots aquests factors i amb traductors nadius de portuguès amb experiència en aquest àmbit.

Localització de software en xinès

La Xina és el mercat més gran del món, amb més de 900 milions de parlants nadius de xinès. Si voleu introduir el vostre software en aquest mercat immens és molt recomanable que el feu localitzar per adaptar-lo a la realitat del mercat xinès. Així, doncs, cal comptar amb traductors qualificats que coneguin la localització de software en xinès i tinguin les habilitats i les eines necessàries per fer-la. A Ampersand tenim experiència en la localització de software en xinès i comptem amb traductors veterans en aquest àmbit tant per a la variant del xinès simplificat com per a la del xinès tradicional.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte