Localització de software

Quan la traducció col·labora amb la informàtica

La traducció de software (denominada habitualment localització) té moltes particularitats que la diferencien de la traducció d’altres suports i mitjans. Requereix coneixements especialitzats d’enginyeria de software que permetin interactuar amb els departaments tècnics i de desenvolupament i dur a terme les conversions, les transformacions i les adaptacions que garanteixin la connexió i l’ajust perfectes entre el text i els diferents components informàtics que l’utilitzen, i la capacitat d’efectuar verificacions funcionals i proves unitàries en diverses etapes de la producció del software localitzat. A més a més, en aquest tipus de projecte l’exigència de qualitat i coherència terminològica és del màxim nivell. A Ampersand tenim l’experiència i els coneixements necessaris per oferir-vos un servei complet de traduccióinternacionalització i localització d’aplicacions en qualsevol llenguatge, especialment Java, C/C++, .Net, PHP i Python, i també de sistemes i programes informàtics en general.

Tipus de servei

Vull traduir del


Dades de contacte

Ells ja treballen amb nosaltres