Localització de software

Quan la traducció col·labora amb la informàtica

La traducció de software (denominada habitualment localització) té moltes particularitats que la diferencien de la traducció d’altres suports i mitjans. Requereix coneixements especialitzats d’enginyeria de software que permetin interactuar amb els departaments tècnics i de desenvolupament i dur a terme les conversions, les transformacions i les adaptacions que garanteixin la connexió i l’ajust perfectes entre el text i els diferents components informàtics que l’utilitzen, i la capacitat d’efectuar verificacions funcionals i proves unitàries en diverses etapes de la producció del software localitzat. A més a més, en aquest tipus de projecte l’exigència de qualitat i coherència terminològica és del màxim nivell.

A Ampersand tenim l’experiència i els coneixements necessaris per oferir-vos un servei complet de traduccióinternacionalització i localització d’aplicacions en qualsevol llenguatge, especialment Java, C/C++, .Net, PHP i Python, i també de sistemes i programes informàtics en general.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres