Traducció financera

La importància dels números

Les traduccions financeres són traduccions de documents econòmics i financers amb un grau d’especialització molt alt que requereixen una comprensió profunda del món de l’empresa i coneixements amplis sobre els conceptes financers principals i la terminologia pròpia del sector. Els nostres traductors financers tenen aquests coneixements i la capacitat de recerca necessària per ampliar-los i complementar-los.

A més de la dificultat inherent als documents financers, la traducció financera planteja dos reptes: la repercussió econòmica i la confidencialitat. Hi fem front amb una mateixa estratègia: posar a la vostra disposició l’estructura empresarial, els processos de treball i les eines tecnològiques necessàries per minimitzar qualsevol risc.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres