Traducció financera a Barcelona

Des de 0,10 € + IVA per paraula

Tota empresa que tingui relacions comercials internacionals necessita en algun moment traduccions de documents relacionats amb l’economia, les finances i la banca. Com que afecten una de les indústries més poderoses, sensibles i regulades del món, les traduccions financeres suposen una gran responsabilitat per al traductor. No només impliquen fluïdesa lingüística, sinó també coneixements dels estàndards i les regulacions del país d’origen i del de destinació, domini de la terminologia específica i competències generals en el món de les finances. Tot això se suma a les altíssimes exigències de confidencialitat implícites en aquest tipus d’operacions. Ja sigui per a processos interns (fusions, adquisicions, etc.) com per col·laborar amb socis, és necessari recórrer a una agència com Ampersand: ens dediquem a la traducció financera a Barcelona amb correcció lingüística i exactitud tècnica des de fa 25 anys, i ens mantenim al dia pel que fa a la terminologia i els estàndards específics de l’esfera financera per millorar la nostra expertesa.

Idiomes que traduïm en totes dues direccions

CatalàCastellàAnglèsFrancèsAlemanyItaliàRus

Per a altres llengües, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Sol·liciteu pressupost ara!

Traduccions financeres més sol·licitades

A Ampersand traduïm qualsevol document per a empreses que necessitin traduccions financeres. Alguns dels sectors clau que solen necessitar aquest tipus de traduccions són el de les assegurances, l’immobiliari, el manufacturer, el d’inversions i el del software, i també les startups o les empreses amb presència internacional. L’èxit o el fracàs d’un negoci pot dependre d’una bona traducció financera, o sigui que és indispensable que la facin professionals qualificats i amb experiència com els d’Ampersand. Alguns dels documents més habituals que traduïm són:

 • Documents normatius
 • Plans de negoci
 • Comptes de resultats
 • Estats de fluxos de caixa (cash flow)
 • Balanços de situació
 • Informes d’auditoria
 • Informes anuals
 • Informes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors
 • Informes fiscals
 • Documents relacionats amb les assegurances
 • Ofertes públiques i privades
 • Exempcions de responsabilitat
 • Acords financers
 • Declaracions de beneficis
 • Actes de reunions de beneficis per a empleats

Traducció financera

Com sol·licitar un pressupost de traducció financera a Ampersand?

Creiem que un punt diferencial d'Ampersand és la capacitat de combinar un procés de cotització àgil amb un preu i un termini precisos..

Per què recórrer als traductors financers d’Ampersand?

Som experts en terminologia financera

Els traductors d’Ampersand tenen formació i experiència específiques en el camp financer, la qual cosa garanteix un coneixement escrupolós de la terminologia, i estan al dia pel que fa a nous termes i tecnologies de la indústria. Tot això amb l’objectiu de comprendre i expressar qualsevol tipus de text de la seva àrea d’expertesa i, així, garantir l’èxit dels processos empresarials que depenen de traduccions objectives i fidels a l’original.

Dominem l’idioma i el mercat d’origen i destinació

La traducció financera està condicionada pel context dels països d’origen i de destinació, més que no pas per les llengües. A Ampersand posem a disposició dels nostres clients un equip de traductors nadius en la llengua de destinació que tenen un profund coneixement del mercat. D’aquest manera, garantim precisió en la terminologia, les expressions lingüístiques i els formats. Així mateix, aquests traductors treballen per aconseguir una coherència global en el gruix de la documentació financera de l’empresa a fi de garantir una bona imatge de marca.

Oferim la màxima confidencialitat amb un interlocutor únic

Sabem que la documentació financera requereix uns estàndards de confidencialitat molt estrictes, superiors a qualsevol altre tipus d’encàrrec. Els complim seguint les normes internacionals més rigoroses en aquesta matèria i assignant un interlocutor únic i el mateix equip de traductors per a cada projecte o client, segons les necessitats. D’aquesta manera, els temps de resposta són reduïts, podem atendre qualsevol nou repte que sorgeixi i procurem que tot l’encàrrec compleixi els requisits més exigents.

Ens avalen 25 anys d’experiència en traducció financera

La trajectòria dels traductors financers és un factor fonamental en les bones pràctiques d’aquest sector. A Ampersand oferim als nostres clients la tranquil·litat que dona tenir una experiència de 25 anys en la traducció de documentació financera, amb traductors que com a mínim porten 5 anys en aquest camp, i estem al dia de tots els canvis de la normativa i els estàndards per assegurar un resultat final d’una qualitat impecable.

Oferim preus i terminis adaptats a cada cas

La naturalesa de les traduccions financeres implica que una part important del contingut són números, símbols i taules o dades tabulades, i que bona part de la tasca del traductor tingui a veure amb els formats (cercar l’equivalència en punts, comes, abreviatures o majúscules i minúscules, entre d’altres). Per aquest motiu, només es pot garantir una bona traducció amb un pressupost i un termini a mida després d’analitzar el material que cal traduir. Treballem amb memòries de traducció per oferir terminis tan reduïts com sigui possible.

Oferim un mateix traductor i elaborem glossaris i memòries de traducció per a cada client recurrent

Els clients que necessitin traduir de manera recurrent documentació financera, com ara comptes de resultats anuals, plans de negoci periòdics, etc., es beneficiaran de la creació i el manteniment de glossaris terminològics i memòries de traducció, així com de l'assignació d'un mateix traductor o traductors al seu projecte. Així, s'aconseguirà la màxima coherència en la terminologia i l'estil, la qual cosa redueix el risc d'errors o incongruències i agilita i fa més econòmiques les traduccions amb una ràtio de repetició elevada.

Especialitat en serveis de traducció financera per a empreses internacionals

Entre els nostres més de 2.000 clients hi ha professionals i empreses de tot tipus: des de les relacionades amb la banca, amb milers de treballadors, fins a microempreses que volen obrir-se al mercat internacional. Habitualment la documentació que cal traduir està prefixada pel calendari de l’empresa (juntes d’accionistes, presentació de resultats, pagament de dividends, etc.), al qual ens adaptem, i també podem ajustar el pressupost segons les característiques de la documentació i adaptar-nos a les necessitats específiques de qualitat i confidencialitat. Des del primer dia assignem un equip exclusiu a cada projecte, elaborem glossaris i memòries de traducció específiques, i treballem amb els col·laboradors (missatgeria, assessors, etc.) més solvents a escala nacional i internacional.

Traducció financera empreses

Preguntes freqüents sobre traduccions financeres

Encara teniu preguntes sense resposta i necessiteu posar-vos en contacte amb nosaltres?

Contacteu
Quines empreses poden beneficiar-se de serveis de traducció financera a Barcelona?

La majoria d'empreses que estableixen relacions amb empreses d'altres països poden necessitar traduccions financeres, ja sigui per retre comptes a l'accionariat o bé per posar en marxa una fusió, iniciar un acord de col·laboració, etc. Les més habituals solen ser les empreses de la banca, el sector immobiliari, el d'inversions, l'automobilístic, el d'assegurances i el del software. Sovint també en necessiten les ONG i l'administració pública.

Quins estàndards de confidencialitat apliqueu a les vostres traduccions financeres?

La majoria dels documents financers que traduïm són estrictament confidencials. Per això, no només tractem amb confidencialitat cada traducció que fem, sinó que aquest compromís també s'aplica a les condicions generals de contractació dels nostres serveis. Així mateix, ens adaptem als acords de no divulgació que estableixin els nostres clients.

Quant se sol trigar a fer una traducció financera?

Les traduccions financeres poden tenir llargades molt diverses: des d'una fitxa resum d'un producte financer d'una pàgina fins a un informe anual. A més, la complexitat i el format poden variar molt segons una gran varietat de factors.
Si voleu saber el termini de traducció del vostre document amb precisió, demaneu-nos un pressupost sense compromís enviant-nos el material que voleu traduir i establirem el termini concret, que respectarem escrupolosament. A més, en el cas de projectes de llarga durada amb empreses, les memòries de traducció i els glossaris específics que elaborem ens permeten agilitar cada nova traducció i escurçar els nous terminis.

Als documents es repeteixen molts conceptes financers. Es pressuposten com a paraules addicionals?

Aquest és un dels motius pels quals necessitem valorar el material per traduir abans de fer un pressupost. Necessitem el material íntegre, sense fragments o frases eliminats per estalviar paraules, de manera que el traductor disposi de tot el context per poder fer la traducció correctament, però alhora tindrem en compte aquesta ràtio de repetició de frases que quedaran emmagatzemades a la memòria de traducció per ajustar el preu al màxim.

Feu traduccions financeres en totes dues direccions, és a dir, perquè tinguin efecte a Espanya o a l'estranger?

Sí. Posem a disposició dels nostres clients un equip propi de traductors especialitzats en les llengües més sol·licitades a escala europea (anglès, francès, alemany, italià, rus, polonès, neerlandès i portuguès). A més, ens adaptem a les variants de cada llengua, com ara l'espanyol d'Hispanoamèrica, l'anglès dels Estats Units, el portuguès de Brasil, etc. També assumim encàrrecs en altres llengües, com el japonès, l'àrab o el xinès. Demaneu-nos informació sobre preus i terminis.