Traducció financera

Les traduccions financeres són traduccions de documents econòmics i financers amb un grau d’especialització molt alt que requereixen una comprensió profunda del món de l’empresa i coneixements amplis sobre els conceptes financers principals i la terminologia pròpia del sector. Els nostres traductors financers tenen aquests coneixements i la capacitat de recerca necessària per ampliar-los i complementar-los. A més de la dificultat inherent als documents financers, la traducció financera planteja dos reptes: la repercussió econòmica i la confidencialitat. Hi fem front amb una mateixa estratègia: posar a la vostra disposició l’estructura empresarial, els processos de treball i les eines tecnològiques necessàries per minimitzar qualsevol risc.

Traducció financera al català

En l’àmbit de les finances, per arribar a les diferents parts interessades és molt important que entenguin el que volem expressar. Per aquest motiu, una bona traducció financera en català pot obrir portes a mercats nínxol com ara Andorra, on és llengua oficial. Així mateix, a Catalunya sempre serà més fàcil arribar a diferents estaments públics o privats en la llengua pròpia del territori. Si voleu traduir un text financer o un estat de comptes al català és molt important que el traductor sigui qualificat, ja que els malentesos poden provocar un greu perjudici per a l’empresa. Confieu sempre les vostres traduccions financeres a equips professionals com Ampersand Traduccions, que compta amb traductors nadius experts en finances que us aconsellaran.

Traducció financera al castellà

Al món hi ha més de 513 milions de persones que parlen castellà, i 442 d’aquests milions són parlants nadius d’aquest idioma. El castellà és la segona llengua més parlada com a llengua materna, només superada pel xinès mandarí (amb més de 900 milions de parlants). Per aquest motiu, fer bones traduccions financeres en castellà obre la porta a un dels mercats més importants del món. Si voleu traduir textos financers de qualsevol mena al castellà és vital que ho faci un traductor amb formació en aquest àmbit per evitar problemes i malentesos. A Ampersand Traduccions traduïm documents financers al castellà des de fa 25 anys i disposem de traductors de castellà nadius i amb experiència en la traducció financera.

Traducció financera a l’anglès

L’anglès és la tercera llengua més parlada del món pel que fa al nombre de parlants nadius, i és la més parlada si tenim en compte els parlants no nadius. A més d’això, és la lingua franca del món empresarial i comercial. Per aquest motiu, és summament important traduir els vostres documents financers a l’anglès. Així mateix, és essencial que les traduccions es facin a la variant anglesa que correspongui: anglès americà, anglès britànic, anglès australià, etc. A Ampersand Traduccions traduïm documents financers a l’anglès des de fa 25 anys i disposem de traductors nadius de les diverses variants d’aquest idioma.

Traducció financera al francès

El francès és un dels idiomes amb més presència al món, especialment en l’àmbit de les relacions entre organismes internacionals. Així mateix, moltes empreses depenen d’una societat matriu amb domicili en territoris francoparlants. Per aquest motiu, és possible que hàgiu de traduir textos financers al francès per complir les tasques de la vostra empresa. A Ampersand Traduccions traduïm documents financers al francès tenint en compte la variant lingüística per eliminar els possibles malentesos amb els receptors dels vostres documents financers.

Traducció financera a l’alemany

Alemanya té alguns dels centres financers més importants d’Europa, i també és la seu de companyies multinacionals del sector financer. Així, doncs, si voleu arribar a aquestes empreses i a més de 130 milions de parlants d’alemany d’arreu del món, és important traduir els vostres documents financers (prospectes de productes financers, fullets amb informació financera, etc.) a l’alemany. A Ampersand traduïm documents financers a l’alemany des de fa 25 anys i disposem de traductors d’alemany nadius i amb experiència en la traducció financera.

Traducció financera a l’italià

L’italià el parlen aproximadament 70 milions de persones, i per fer arribar a aquest important públic la informació financera de la vostra empresa és necessari traduir els textos financers a l’italià, ja siguin prospectes de productes financers o bé balanços. Per aquest motiu, és important traduir els vostres documents financers a l’italià amb la finalitat de facilitar-ne la comprensió. A Ampersand Traduccions traduïm documents financers a l’italià i disposem de traductors nadius italians amb una gran experiència en aquest àmbit.

Traducció financera al portuguès

El portuguès és un idioma d’una gran potència, ja que el parlen aproximadament 235 milions de persones a Portugal, Brasil i diversos països africans. Per arribar a aquest públic immens és important traduir els vostres documents financers al portuguès tenint en compte la variant lingüística del vostre públic objectiu. A Ampersand Traduccions traduïm documents financers al portuguès de Portugal i al de Brasil i disposem de traductors nadius de portuguès amb experiència en l’àmbit de la traducció financera.

Traducció financera al xinès

No hi ha dubte que la Xina és el mercat més gran del món, amb més de 900 milions de parlants nadius de xinès, i per arribar-hi és essencial comunicar-se adequadament amb el públic objectiu. En aquest sentit, un pas important és traduir els documents financers al xinès. Per fer-ho, cal tenir en compte que el xinès escrit té dues variants: el xinès simplificat i el xinès tradicional, que s’utilitzen en diferents regions. A Ampersand traduïm documents financers al xinès tenint en compte aquesta variació vital perquè el vostre missatge arribi al receptor en perfectes condicions.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte