Traducció jurada

Traduccions amb certificació oficial

Una traducció jurada és una traducció feta per un traductor jurat nomenat pel Ministeri d’Afers Estrangers, la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents del país o la regió d’origen del traductor.

Les traduccions jurades són traduccions oficials i porten la signatura i el segell del traductor jurat que les fa, de manera que tenen validesa legal davant qualsevol organisme oficial. A més, les traduccions jurades porten adjunta una certificació oficial del traductor jurat, nomenat per l’autoritat reguladora competent en cada jurisdicció. Alguns organismes oficials poden demanar una legalització de la firma del traductor jurat davant notari. Si us trobeu en aquest cas, no dubteu a dir-nos-ho. De vegades els documents que cal traduir o les traduccions han d’anar acompanyades de la postil·la de l’Haia. La postil·la de l’Haia la fa un notari i serveix per verificar l’autenticitat del document a escala internacional.

A Ampersand Traduccions també traduïm aquestes postil·les. Per fer una traducció jurada només necessitem que ens envieu el document que hàgiu de traduir per correu electrònic. La traducció es pot recollir a la nostra oficina, i també us la podem enviar per correu ordinari o per missatger (també a escala internacional).

Tipus de servei

Vull traduir del


Dades de contacte

Ells ja treballen amb nosaltres