Avís legal


1. Informació general sobre el titular del web

 • Titular: Ampersand Traducció Automàtica, SL.
 • Adreça: Balmes, 200, 7è 5a, 08006 Barcelona.
 • Contacte: info@ampersand.net o +34 934 159 990.
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, tom 27.869, foli 188, full B-124.452, inscripció 1a.
 • NIF: B-60.742.780.

2. Condicions generals

Aquestes condicions generals regulen el servei del lloc web www.ampersand.net. La utilització del web atribueix la condició d’usuari i expressa l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions generals que es desenvolupen a continuació. L’usuari està obligat a utilitzar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de fer el següent:

 • Utilitzar els continguts de manera il·lícita o amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a la llei i/o a aquestes condicions.
 • Reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar els continguts, excepte si disposa de l’autorització del titular dels drets o si la llei ho permet.

3. Responsabilitat

L’usuari ha de respondre dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que Ampersand Traducció Automàtica, SL (d’ara endavant, Ampersand), pateixi, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals o de la llei en relació amb la utilització del lloc web. Ampersand no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del funcionament del lloc web ni dels seus diversos serveis. Quan sigui possible, Ampersand advertirà els usuaris de les interrupcions amb antelació.

Ampersand declina tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts d’aquest web. Ampersand declina tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la utilització dels continguts per part dels usuaris o que es puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris sobre ells mateixos i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol tipus de comunicació feta per mitjà del portal.

4. Política de tractament de dades i de privacitat

Per utilitzar algun dels serveis d’aquest portal, per sol·licitar informació sobre Ampersand per mitjà del web i/o per subscriure’s a algun dels continguts, els usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Ampersand tracta les dades esmentades d’acord amb la normativa vigent, les condicions de la qual s’exposen a continuació.

Responsable del tractament: https://www.ampersand.net/es és un domini titularitat d’AMPERSAND TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA, SL. CIF: B60742780. Adreça postal: C/ Balmes, 200, 7è 5a, 08006 Barcelona. Telèfon: 93 415 99 90. Adreça electrònica: info@ampersand.net. AMPERSAND TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA, SL, l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents de protecció de dades i de conformitat amb la normativa vigent de la societat de la informació, per la qual cosa es facilita la informació del tractament que s’indica a continuació.

Finalitat del tractament: Mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per fer el tractament són aquestes:

 • Gestió dels serveis de traducció.
 • Gestió dels serveis de correcció.
 • Gestió dels serveis de transcripció.
 • Gestió administrativa i de facturació segons els serveis contractats.
 • Enviament de comunicacions comercials publicitàries, sempre que s’hagin autoritzat prèviament, per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti fer comunicacions comercials.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web.
 • En cas que presenti el seu currículum a la nostra empresa per via electrònica, les seves dades es tractaran confidencialment i amb la finalitat exclusiva de tramitar la seva candidatura.

Legitimació:

 • Sol·licitud, utilització i contractació de qualsevol prestació per a una gestió correcta del servei sol·licitat.
 • El consentiment de l’usuari en relació amb el fi promocional i d’informació de notícies sobre els serveis per mitjà de mailing i de newsletters.
 • El compliment d’obligacions legals aplicables en la cessió de dades a organismes o autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

Durada: Les dades es conserven mentre dura la relació contractual i comercial amb nosaltres, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

Destinataris: AMPERSAND TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA, SL, cedirà dades a tercers que prestin serveis als clients d’AMPERSAND TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA, SL, amb els quals ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb l’objectiu de garantir que tractaran les dades personals de conformitat amb el que estableix la legislació vigent. També se cediran a les autoritats competents en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Transferències internacionals: Es fan transferències internacionals fora de la UE a l’empresa Mailchimp, als EUA, mitjançant un servei de tramesa electrònica amb garantia Privacy Shield.

Drets que té l’usuari: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades o directament oposar-se a aquest tractament, o bé exercir el dret a la portabilitat de les dades. Tot això, per escrit, acompanyat de còpia del document oficial que l’identifiqui i adreçat al responsable del tractament. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Totes les dades sol·licitades per mitjà del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

Mesures de seguretat: AMPERSAND TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA, SL, compleix la normativa vigent sobre protecció de dades i manifesta que les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, i que les dades són adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades. AMPERSAND TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA, SL, garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades, amb el fi de protegir els drets i les llibertats dels usuaris, i els ha comunicat la informació adequada per tal que puguin exercir-los.

5. Contingut

El contingut d’aquest lloc web pertany a Ampersand. L’usuari del web no pot modificar, copiar, reproduir, transmetre, distribuir, publicar ni transferir cap material que aquest web inclogui. Els textos, les imatges, les animacions, el software, les bases de dades i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva d’Ampersand. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública, total o parcial, del contingut d’aquest portal ha de tenir el consentiment previ i formalitzat per escrit d’Ampersand. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb Ampersand a l’adreça info@ampersand.net.

6. Enllaços

El portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (enllaços, bàners o botons), directoris i eines de cerca que els permeten accedir a webs que pertanyen a tercers i/o estan gestionats per tercers. Ampersand no ofereix ni comercialitza els productes o serveis disponibles en els webs enllaçats, ni controla, vigila o aprova els productes, els serveis, els continguts, la informació, les dades, els arxius, els productes i qualsevol altre tipus de material ubicat en aquests espais enllaçats. Per tant, Ampersand declina qualsevol responsabilitat, amb els límits legals establerts, respecte de la informació que es trobi fora d’aquest web i que no sigui gestionada pel seu administrador de webs.

7. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Per resoldre qualsevol qüestió litigiosa, les parts s’han de sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur, a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, al qual s’encarrega la designació de l’àrbitre o els àrbitres i l’administració de l’arbitratge. Ampersand i l’usuari s’obliguen des d’ara a complir la decisió arbitral.