Vendre en la llengua local

Ampersand

Atendre el client en la seva llengua és una formalitat elemental en qualsevol tipus de negoci

En el comerç, la llengua no és una qüestió de lleis, sinó de servei. El vostre client us sabrà agrair l’esforç que feu per comunicar-vos-hi més enllà de les exigències legals i se sentirà més còmode i més ben atès durant el procés d’informació i de compra.