Traducció jurídica

Amb tot el pes de la llei

La traducció jurídica és una de les especialitats més complexes i que més coneixements especialitzats exigeixen al traductor. Tots els nostres traductors són llicenciats en traducció i interpretació i, a més a més, molts tenen el nomenament de traductor i intèrpret jurat, i en tots els casos han superat proves de selecció en què les traduccions jurídiques tenen un pes important. Tot això, juntament amb una experiència d’entre 5 i 10 anys, constitueix la màxima garantia de qualitat i servei professional, imprescindible per fer front a un servei de traducció de la màxima responsabilitat com és la traducció jurídica.

Tipus de servei

Vull traduir del


Dades de contacte

Ells ja treballen amb nosaltres