Traducció de contractes

Els contractes són documents que reflecteixen l’acord en una gran varietat d’assumptes: compravendes, relacions laborals, productes financers, fusions d’empreses… De vegades és necessari traduir-los a un altre idioma, ja sigui perquè el receptor no entén l’idioma en què s’han redactat o perquè cal presentar-los en altres territoris. En molts casos aquestes traduccions han de ser traduccions jurades, ja que aquest tipus de traducció té validesa oficial.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Dades de contacte

    Ells ja treballen amb nosaltres