Traducció de continguts digitals

Continguts etiquetats per publicar en diversos entorns

Els continguts digitals s’han fet un lloc important en la nostra societat. Poden ser continguts per a l’aprenentatge, videojocs, xarxes socials, gestió documental electrònica i de molts altres tipus. Així mateix, estan molt relacionats amb conceptes com ara el posicionament web en els cercadors (SEO i SEM), la planificació de campanyes de màrqueting en línia i molts altres aspectes de la realitat digital.

En un món tan globalitzat com el nostre, doncs, és molt important fer que aquests continguts siguin accessibles al nombre màxim d’usuaris possible, i per això és important traduir-los a diversos idiomes. I, a més, cal ser capaç d’adaptar-se als diversos formats en què es poden presentar aquests continguts. A Ampersand disposem de les eines necessàries per fer aquestes traduccions digitals i gestionar adequadament els vostres projectes digitals.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres