Traducció de continguts digitals

Continguts etiquetats per publicar en diversos entorns

Els continguts digitals s’han fet un lloc important en la nostra societat. Poden ser continguts per a l’aprenentatge, videojocs, xarxes socials, gestió documental electrònica i de molts altres tipus. Així mateix, estan molt relacionats amb conceptes com ara el posicionament web en els cercadors (SEO i SEM), la planificació de campanyes de màrqueting en línia i molts altres aspectes de la realitat digital. En un món tan globalitzat com el nostre, doncs, és molt important fer que aquests continguts siguin accessibles al nombre màxim d’usuaris possible, i per això és important traduir-los a diversos idiomes. I, a més, cal ser capaç d’adaptar-se als diversos formats en què es poden presentar aquests continguts. A Ampersand disposem de les eines necessàries per fer aquestes traduccions digitals i gestionar adequadament els vostres projectes digitals.

Tipus de servei

Vull traduir del


Dades de contacte

Ells ja treballen amb nosaltres