N. de la T.
Blog

Traducció i altres animals
expressar probabilitat, recomanacions lingüístiques, deure

Com hem d’expressar probabilitat en català?

Parlem de la manera correcta d'expressar probabilitat en català, atès que sovint es fan servir incorrectament temps com el futur o el condicional. A més, destaquem l'ús abusiu que es fa als mitjans de comunicació del condicional d'hipòtesi o distanciament.