Traducció tècnica

Les bones traduccions tècniques no només exigeixen un bon domini de les llengües en qüestió i de les tècniques i les eines de traducció, sinó també un coneixement de l’especialitat de què es tracti. Els nostres traductors tècnics són professionals multidisciplinaris capacitats per entendre tots els detalls dels materials que han de traduir, per investigar i documentar-se sobre els aspectes més difícils d’entendre, i també per aconseguir assessorament especialitzat quan és necessari. Treballem amb memòries de traducció i glossaris terminològics que permeten aconseguir textos correctes no només lingüísticament, sinó també tècnicament, que fan servir la terminologia pròpia del sector i que ofereixen traduccions homogènies.

Traducció tècnica al català

El català té aproximadament 10 milions de parlants, i aquests parlants valoren molt positivament rebre continguts tècnics en llengua catalana. Llegir en l’idioma propi dona una sensació de proximitat que acosta els vostres manuals d’instruccions, especificacions tècniques, etc., als vostres possibles clients. A Ampersand Traduccions traduïm documents tècnics al català des de fa 25 anys i disposem de traductors de català nadius i amb experiència en aquest àmbit.

Traducció tècnica al castellà

Al món hi ha més de 513 milions de persones que parlen castellà, i 442 milions d’aquestes són parlants nadius d’aquest idioma. Així, el castellà és la segona llengua més parlada com a llengua materna, només superada pel xinès mandarí (amb més de 900 milions de parlants). Per aquest motiu, fer bones traduccions tècniques en castellà obre la porta a un dels mercats més importants del món. A Ampersand Traduccions traduïm documents tècnics al castellà des de fa 25 anys i disposem de traductors de castellà nadius i amb experiència en la traducció tècnica.

Traducció tècnica a l’anglès

L’anglès és la tercera llengua més parlada del món pel que fa al nombre de parlants nadius, i és la més parlada si tenim en compte els parlants no nadius. A més d’això, és la lingua franca del món empresarial i comercial. Per aquest motiu, és summament important traduir els vostres documents tècnics a l’anglès. Així mateix, és important que les traduccions es facin a la variant anglesa que correspongui: anglès americà, anglès britànic, anglès australià, etc. A Ampersand Traduccions traduïm documents tècnics a l’anglès des de fa 25 anys i disposem de traductors nadius de les diverses variants d’aquest idioma.

Traducció tècnica al francès

El francès és un dels idiomes amb més presència al món, especialment en l’àmbit de les relacions entre organismes internacionals. Si traduïu textos tècnics al francès arribareu a gairebé 77 milions de parlants nadius de francès i a uns 200 milions més que el tenen com a segona llengua. A Ampersand Traduccions traduïm documents tècnics al francès tenint en compte la variant lingüística per aconseguir una sensació de proximitat més gran en els receptors dels vostres textos tècnics.

Traducció tècnica a l’alemany

Alemanya és el motor tècnic d’Europa. En aquest país hi ha algunes de les empreses més importants del sector de l’automòbil i de diversos sectors tècnics. Així, doncs, si voleu arribar a aquestes empreses i a més de 130 milions de parlants d’alemany d’arreu del món, és important traduir els vostres documents tècnics (manuals d’instruccions, especificacions tècniques, etc.) a la llengua alemanya. A Ampersand traduïm documents tècnics a l’alemany des de fa 25 anys i disposem de traductors d’alemany nadius i amb experiència en aquest sector.

Traducció tècnica a l’italià

L’italià el parlen aproximadament 70 milions de persones, un mercat gens menyspreable. I aquest públic que us espera apreciarà enormement poder llegir les instruccions, els manuals tècnics i altra documentació tècnica en el seu idioma. Per aquest motiu, és important traduir els vostres documents tècnics a l’italià amb la finalitat de facilitar la comprensió del lector. A Ampersand Traduccions traduïm documents tècnics a l’italià i disposem de traductors nadius italians amb una gran experiència en aquest àmbit.

Traducció tècnica al portuguès

El portuguès és un idioma d’una gran potència, ja que el parlen aproximadament 235 milions de persones a Portugal, Brasil i diversos països africans. Per arribar a aquest mercat immens és important traduir els vostres documents tècnics al portuguès tenint en compte la variant lingüística del vostre públic objectiu. A Ampersand Traduccions traduïm documents tècnics al portuguès de Portugal i al de Brasil i disposem de traductors nadius de portuguès amb experiència en la traducció tècnica.

Traducció tècnica al xinès

No hi ha dubte que la Xina és el mercat més gran del món, amb més de 900 milions de parlants nadius de xinès, i per arribar-hi és essencial comunicar-se adequadament amb el públic objectiu. En aquest sentit, un pas important és traduir els documents tècnics al xinès. Ara bé, cal tenir en compte que el xinès escrit té dues variants importants: el xinès simplificat i el xinès tradicional, que s’utilitzen en diferents regions. A Ampersand traduïm documents tècnics al xinès tenint en compte aquesta variació vital perquè el vostre missatge arribi al receptor en perfectes condicions.

 

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte