Traducció tècnica en anglès

Des de 0,10 € + IVA per paraula

Els nostres serveis de traducció tècnica són duts a terme per traductors nadius de la llengua de destinació que tenen una sòlida comprensió de la llengua d’origen i un coneixement extens de la terminologia de la indústria del document que cal traduir. A més, treballar amb Ampersand ofereix la tranquil·litat que tot el procés, incloent-hi la feina acabada, complirà els estàndards de confidencialitat i qualitat més rigorosos: les vostres traduccions seran precises i coherents, la qual cosa us donarà confiança per utilitzar-les en qualsevol entorn professional o administratiu. 25 anys d’experiència i més de 2.000 clients ens avalen.

Sol·licitar una traducció tècnica Més sobre les nostres traduccions

Un tipus de traducció extremadament sensible

Moltes traduccions són delicades perquè poden implicar conseqüències negatives, des d'econòmiques o de prestigi fins a legals. Això també passa amb la traducció tècnica. Què podria passar, per exemple, si els manuals tècnics d'un electrodomèstic traduïts a un altre idioma tinguessin un error que induís a un mal funcionament? D'altra banda, si la patent d'un dispositiu conté un error de traducció que implica la infracció de la patent d'un tercer, pot suposar un llarg procés judicial. O si la traducció d'un estudi científic per publicar en una revista indueix a error, pot comprometre el prestigi d'un investigador. Ampersand lliura traduccions tècniques en anglès garantides, coherents lingüísticament i amb una precisió tècnica a tota prova.

Traducció tècnica

L'anglès: una llengua d'ús comú però no per això més fàcil de traduir

L'anglès és una de les llengües amb més demanda en traducció tècnica perquè és un idioma global i s'utilitza àmpliament en molts camps diversos, incloent-hi la ciència, la tecnologia i els negocis, i hi ha molts traductors nadius d'aquesta llengua. Tanmateix, això no vol dir que una bona traducció tècnica en anglès sigui més senzilla o fàcil de trobar; segons com es miri, fins i tot passa el contrari. L'anglès està en evolució constant, ja que contínuament s'encunyen noves paraules i expressions per referir-se a tecnologies i conceptes nous. Això exigeix als traductors tècnics que treballen en aquesta llengua mantenir-se encara més al dia que en altres casos, a més d'estar familiaritzats amb una gamma àmplia de termes tècnics i conceptes disponibles en la vasta literatura tècnica existent. Al mateix temps, cal tenir en compte possibles variacions regionals, per adaptar cada traducció emprant els diferents termes i expressions que es fan servir en llocs diversos del món.

Documents més habituals en traducció tècnica en anglès

Com que l'anglès és una llengua comuna, hi ha una infinitat de documents que poden necessitar una traducció a l'anglès perquè els entengui una audiència internacional. Es tracta de documents com ara guies d'usuari de software, informes mèdics, documents d'enginyeria o documents legals. A la inversa, aquests tipus de documents també es poden haver de traduir de l'anglès als idiomes oficials del país on caldrà presentar-los.

  • Llibres blancs i documents científics, per presentar en revistes acadèmiques, conferències científiques, universitats, instituts d'investigació, etc.
  • Manuals d'instruccions i guies d'usuari, els destinataris dels quals solen ser empreses i institucions, amb el consumidor com a destinatari final.
  • Garanties, per presentar davant d'empreses proveïdores, amb el consumidor com a destinatari final.
  • Informes, plànols, projectes i dibuixos tècnics, que solen requerir institucions, contractistes, etc.
  • Patents i sol·licituds de patents, per presentar en oficines de patents, tribunals, etc.
  • Fulls tècnics, que poden necessitar empreses, institucions, etc.
  • Recol·lecció i interpretació de dades, per a instituts de recerca, revistes acadèmiques, universitats, etc.
  • Manuals d'instal·lació, que solen tenir com a destinataris empreses i contractistes.
  • Manuals de seguretat, que es poden exigir en tràmits davant d'institucions i contractistes, etc.
  • Guies de manteniment, que necessiten traduïdes empreses, contractistes, proveïdors, etc.

Traducció tècnica

Les vostres traduccions tècniques en anglès estan garantides amb nosaltres perquè:

Els nostres traductors són nadius de la llengua de destinació de la traducció i acrediten un domini lingüístic excel·lent perquè les vostres traduccions siguin lingüísticament coherents.

El nostre equip té una sòlida base tècnica en el camp específic dels textos que tradueix, per particular que sigui, i es manté al dia de totes les novetats terminològiques d'aquest camp per garantir traduccions precises i actualitzades.

Ens cenyim als requisits de confidencialitat que se'ns sol·licitin. A més, el nostre sistema de gestió està preparat per garantir la protecció de tota la informació que gestionem i els nostres traductors estan vinculats per acords de confidencialitat.

El nostre servei orientat al client, amb un gestor personalitzat de projectes, assegura que les vostres necessitats se satisfan de manera efectiva i us ofereix una comunicació eficaç i propera i solucions personalitzades per complir les vostres expectatives (i, si pot ser, superar-les).

Complim els terminis de lliurament escrupolosament, ja que som conscients que són especialment importants en traduccions tècniques, que s'han de presentar abans d'una data límit davant dels organismes competents per evitar conseqüències negatives per al client.

Traduccions tècniques per a empreses ajustades a les necessitats més específiques

La nostra principal base de clients està formada per empreses que necessiten serveis periòdics de traducció tècnica per als seus productes i serveis, i també per als processos i tràmits necessaris per posar-los al mercat, com empreses de manufactures, software, automoció, telecomunicacions, finances, salut, etc. Aquestes empreses necessiten traduir documents per poder expandir els seus serveis o productes al mercat internacional, així com per complir els requisits reguladors i legals dels mercats estrangers, i en Ampersand troben un aliat valuós.

A Ampersand ens adaptem totalment a necessitats com ara:

El llenguatge tècnic específic de l'empresa i dels documents per traduir. Elaborem memòries de traducció per garantir una coherència total.

El format amb què treballi l'empresa, per agilitar el procés al màxim sense que hagueu d'invertir temps en formatar els documents.

El calendari de treball de l'empresa, tenint en compte els seus terminis de revisió de projectes, presentació de tràmits, llançament al mercat, etc.

L'organització interna de l'empresa; si ho requeriu, treballem braç a braç amb els vostres equips humans i també fem servir el vostre software i els vostres proveïdors, etc.

Preguntes freqüents sobre traducció tècnica

El procés de traducció tècnica amb Ampersand

Necessiteu un servei de traducció tècnica en anglès? Contacteu amb nosaltres i us respondrem en poques hores.

Començar ara