Traducció de pàgines web

Per traduir un web cal fer una traducció professional, ja que els cercadors d’Internet donen prioritat a les pàgines web ben redactades. Així mateix, cal que el traductor tingui coneixements de SEO (search engine optimization) i que utilitzi les paraules clau òptimes per aconseguir un bon posicionament de la pàgina web en l’idioma a què es tradueix. Traduir un web no només implica traduir el contingut visible, sinó també les URL, les paraules clau, les metaetiquetes i, en general, tot el contingut no visible que els cercadors rastregen per posicionar la pàgina web.

A Ampersand Traduccions tenim eines que ens permeten traduir directament arxius html, php, xml, po, etc., i tornar les traduccions en el mateix format. Finalment, quan es tradueix un web és important fer un testing final durant el qual el traductor comprova que el text traduït s’hagi maquetat correctament i respectant els principis d’usabilitat al mateix temps que valida els textos finals.

Traducció de pàgines web al català

El català té una presència molt destacada a Internet i a les xarxes socials. Aquesta vitalitat fa que tenir web en català us faciliti l’accés als usuaris catalans i us obri les portes de l’audiència d’aquesta llengua. Ara bé, quan encarregueu la traducció de pàgines web al català cal tenir en compte aspectes que van més enllà dels lingüístics i per això és important comptar amb un equip de traductors que tinguin els coneixements necessaris sobre l’optimització per als motors de cerca (SEO), els formats etiquetats o les metaetiquetes. Confieu sempre les vostres traduccions de pàgines web al català a equips professionals com Ampersand Traduccions, que compta amb traductors nadius experts en aquest àmbit.

Traducció de pàgines web al castellà

El castellà és la segona llengua més parlada com a llengua materna, només superada pel xinès mandarí. Així, doncs, la quantitat d’usuaris als quals podeu arribar si traduïu la vostra pàgina web al castellà és ingent. Més encara: és vital tenir la pàgina web en aquest idioma si us voleu posicionar entre les webs de més èxit. Així mateix, atesa la varietat de territoris on es parla en castellà, és important que els vostres continguts digitals estiguin en la variant que pertoqui o en un castellà neutre, apte per a tots els usuaris. A Ampersand Traduccions tenim experiència en l’àmbit de la traducció de pàgines web i prestem una atenció especial als factors que afecten el posicionament SEO per tal de fer arribar el vostre missatge als usuaris de països de parla hispana.

Traducció de pàgines web a l’anglès

L’anglès és la llengua més present a Internet i la que arriba a un nombre més gran d’usuaris, ja que és la lingua franca del món digital. Un percentatge molt alt d’empreses, així com els grans comunicadors, fan servir aquest idioma per arribar als seus seguidors. Així, doncs, si voleu aprofitar el potencial d’una audiència mundial, és summament important traduir la vostra pàgina web a l’anglès per tal que les vostres accions i campanyes arribin arreu del món. A Ampersand Traduccions traduïm pàgines web a l’anglès fent valer l’experiència del nostre equip, pioner en la traducció en aquest àmbit, i disposem de traductors nadius de les diverses variants d’aquest idioma.

Traducció de pàgines web al francès

El món francoparlant té un ecosistema molt ric en l’àmbit digital, i és un mercat gran amb usuaris que valoren molt rebre la informació en el seu idioma. Si voleu eixamplar la vostra audiència amb usuaris de parla francesa caldrà, doncs, traduir la vostra pàgina web al francès. A Ampersand Traduccions traduïm pàgines web al francès tenint en compte els factors que més influeixen en el posicionament (SEO, facilitat de lectura, etc.) i coneixem els formats d’intercanvi etiquetats que facilitaran els vostres projectes de traducció.

Traducció de pàgines web a l’alemany

Al món hi ha més de 130 milions de parlants d’alemany: un públic important a qui agrada informar-se en el seu idioma. Així, doncs, si voleu arribar a una audiència germanòfona és important traduir la vostra pàgina web a l’alemany. A Ampersand disposem de traductors d’alemany nadius i tenim una àmplia experiència en la traducció de pàgines web a l’alemany. Així mateix, tenim en compte tots els factors que poden afectar aquest tipus de traducció, com ara el posicionament SEO, la manera de redactar o el format dels arxius (formats d’intercanvi etiquetats).

Traducció de pàgines web a l’italià

Per fer arribar els productes i continguts de la vostra empresa als usuaris que parlen italià (aproximadament 70 milions de persones) és necessari traduir la vostra pàgina web a aquest idioma. Les pàgines web poden ser de molts tipus i, fins i tot, poden funcionar amb un gestor de continguts. A Ampersand Traduccions som coneixedors de les característiques d’aquests textos i tenim les habilitats tècniques necessàries per traduir la vostra pàgina web a l’italià mantenint el format i tenint en compte les característiques de la comunicació digital: posicionament SEO, índex de lectura i formats d’intercanvi, entre altres.

Traducció de pàgines web al portuguès

El mercat que ens ofereix l’idioma portuguès és molt important: aproximadament 235 milions d’usuaris potencials. Per arribar a aquest públic immens és important traduir la vostra pàgina web al portuguès tenint en compte la variant lingüística del vostre públic objectiu i, a més, tenint en compte les característiques de la documentació que es difon via Internet: posicionament SEO, textos fàcils de llegir, formats etiquetats, etc. A Ampersand Traduccions traduïm pàgines web al portuguès tenint en compte tots aquests factors i amb traductors nadius de portuguès amb experiència en aquest àmbit.

Traducció de pàgines web al xinès

Per arribar als usuaris de la Xina, el mercat més gran del món, és essencial comunicar-se adequadament amb el públic objectiu. En aquest sentit, un pas important és traduir la pàgina web al xinès, tot i que per fer-ho no és suficient la traducció del contingut, sinó que cal tenir en compte la distància cultural, que és especialment notable en el món digital. Així, doncs, cal comptar amb un traductor qualificat que conegui l’ecosistema digital xinès i sigui capaç de fer arribar el vostre missatge als usuaris finals fent servir la variant adequada de xinès (simplificat o tradicional). A Ampersand traduïm pàgines web al xinès tenint en compte aquests factors, així com els que són propis del món digital (SEO, redacció àgil, llenguatges etiquetats, etc.) perquè el vostre missatge arribi al receptor en perfectes condicions.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte