Traducció de pàgines web

Internet: la vostra finestra al món

Per traduir un web cal fer una traducció professional, ja que els cercadors d’Internet donen prioritat a les pàgines web ben redactades. Així mateix, cal que el traductor tingui coneixements de SEO (search engine optimization) i que utilitzi les paraules clau òptimes per aconseguir un bon posicionament de la pàgina web en l’idioma a què es tradueix. Traduir un web no només implica traduir el contingut visible, sinó també les URL, les paraules clau, les metaetiquetes i, en general, tot el contingut no visible que els cercadors rastregen per posicionar la pàgina web.

A Ampersand Traduccions tenim eines que ens permeten traduir directament arxius html, php, xml, po, etc., i tornar les traduccions en el mateix format. Finalment, quan es tradueix un web és important fer un testing final durant el qual el traductor comprova que el text traduït s’hagi maquetat correctament i respectant els principis d’usabilitat al mateix temps que valida els textos finals.

Tipus de servei

Vull traduir del


Dades de contacte

Ells ja treballen amb nosaltres