Traducció publicitària

Una de les nostres especialitats és la traducció publicitària. Els textos publicitaris són especials: són paraules que comuniquen, evoquen, suggereixen, provoquen… I, en darrer terme, són paraules que venen. Per això la traducció publicitària ha de transmetre el missatge original i provocar en el receptor de la traducció les mateixes sensacions, percepcions i reaccions que el text original.

En les traduccions publicitàries no només cal fer una traducció correcta, sinó que també cal tenir en compte les referències culturals i els jocs de paraules que es fan servir, o sigui que el traductor publicitari, a més de traduir el text, ha d’adaptar el missatge al públic objectiu al qual s’adreça.

A Ampersand Traduccions tenim una àmplia experiència en traduccions publicitàries i, a més, tenim un servei de revisió d’art final en què el traductor comprova que el text traduït s’hagi maquetat correctament, tant des del punt de vista ortogràfic com de la transmissió del missatge publicitari en funció de la imatge de la peça publicitària i del públic objectiu al qual va adreçat el missatge.

Traducció publicitària al català

El català té aproximadament 10 milions de parlants, i aquests parlants valoren molt positivament rebre les campanyes de màrqueting i publicitat en català. Llegir en l’idioma propi dona una sensació de proximitat que acosta els vostres productes i campanyes als possibles clients i facilita la presa de decisions de compra positives. Per aquest motiu, la traducció de les vostres campanyes de publicitat a aquest idioma us pot obrir les portes al mercat d’usuaris que llegeixen en català. Ampersand Traduccions té un equip professional amb més de 25 anys d’experiència en la traducció publicitària i us ofereix uns serveis que s’adapten a les vostres necessitats.

Traducció publicitària al castellà

El castellà és la segona llengua més parlada com a llengua materna, només superada pel xinès mandarí. Així, doncs, la quantitat d’usuaris als quals podeu arribar si traduïu el vostre material publicitari al castellà és ingent i és vital presentar els continguts en aquest idioma si voleu entrar en aquest mercat. Així mateix, atesa la varietat de territoris on es parla en castellà, és important que les vostres campanyes publicitàries es tradueixin a la variant que pertoqui o en un castellà neutre, apte per a tots els usuaris. A Ampersand Traduccions tenim experiència en l’àmbit de la traducció publicitària i prestem una atenció especial a la variant de castellà que cal fer servir.

Traducció publicitària a l’anglès

L’anglès és la tercera llengua més parlada del món pel que fa al nombre de parlants nadius, i és la més parlada si tenim en compte els parlants no nadius. A més d’això, és la lingua franca del món empresarial i comercial. Així, doncs, si voleu aprofitar el potencial d’una audiència mundial, és summament important traduir les vostres campanyes publicitàries a l’anglès perquè les vostres accions de màrqueting, publicitàries o formatives arribin a tot el món. D’altra banda, cal que tingueu clar si voleu que les traduccions es facin utilitzant una variant anglesa concreta (anglès americà, anglès britànic, etc.). A Ampersand Traduccions traduïm el vostre material publicitari a l’anglès aprofitant l’experiència del nostre equip, pioner en la traducció en aquest àmbit, i disposem de traductors nadius de les diverses variants d’aquest idioma.

Traducció publicitària al francès

El francès és un dels idiomes amb més presència al món, especialment en l’àmbit de les relacions entre organismes internacionals. Si traduïu textos publicitaris al francès arribareu a gairebé 77 milions de parlants nadius de francès i a uns 200 milions més que el tenen com a segona llengua. A Ampersand Traduccions traduïm documents publicitaris al francès tenint en compte la variant lingüística per aconseguir una sensació de proximitat més gran en els receptors de les vostres campanyes de màrqueting.

Traducció publicitària a l’alemany

Al món hi ha més de 130 milions de parlants d’alemany, un mercat gens menyspreable per als vostres productes i serveis. I si voleu arribar a aquesta audiència germanòfona és important traduir les campanyes publicitàries a l’alemany i adaptar-les al nou context. A Ampersand disposem de traductors d’alemany nadius i tenim una àmplia experiència en la traducció publicitària a l’alemany. La nostra experiència, de més de 25 anys, és una eina que posem al vostre servei.

Traducció publicitària a l’italià

Per fer arribar els productes i continguts de la vostra empresa als usuaris que parlen italià (aproximadament 70 milions de persones) és necessari traduir les vostres campanyes publicitàries a aquest idioma. Aquest públic apreciarà enormement poder llegir els anuncis, la informació sobre productes i altra documentació publicitària en el seu idioma, i la proximitat que això causa us pot beneficiar quan els compradors hagin de prendre alguna decisió de compra. A Ampersand Traduccions som coneixedors de les característiques d’aquests textos i tenim l’experiència necessària per traduir documents publicitaris a l’italià amb traductors nadius d’aquesta llengua.

Traducció publicitària al portuguès

El mercat de llengua portuguesa és molt important, ja que té aproximadament 235 milions de parlants. Per arribar a aquest públic immens és important traduir els vostres documents publicitaris al portuguès tenint en compte la variant lingüística del vostre públic objectiu i, a més, tenint en compte les característiques de la documentació que es difon per aquest mitjà: posicionament SEO (si es tracta de textos web), textos fàcils de llegir, formats etiquetats, etc. A Ampersand Traduccions fem traducció publicitària al portuguès tenint en compte tots aquests factors i amb traductors nadius de portuguès amb experiència en aquest àmbit.

Traducció publicitària a l’eusquera

L’eusquera es idioma oficial al País Basc i a Navarra, i les persones que el parlen valoren molt positivament rebre les campanyes de màrqueting i publicitat en eusquera. Llegir en l’idioma propi dona una sensació de proximitat que acosta els vostres productes i campanyes als possibles clients i facilita la presa de decisions de compra positives. Per aquest motiu, la traducció de les vostres campanyes de publicitat a aquest idioma us pot obrir les portes al mercat d’usuaris que llegeixen en eusquera. Ampersand Traduccions té un equip professional amb més de 25 anys d’experiència en la traducció publicitària i us ofereix uns serveis que s’adapten a les vostres necessitats.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte