Traducció jurada en anglès

Des de 48 € + IVA per document

La traducció jurada de l’anglès i a l’anglès és una de les especialitats d’Ampersand. Tenim una plantilla estable i motivada de traductors nadius de la llengua de destinació, autoritzats pel Ministeri d’Afers Exteriors segons es requereix a Espanya, que no només tenen un domini lingüístic i terminològic excel·lent dels documents que han de traduir. També acrediten, entre altres mèrits, 5 anys d’experiència en el camp d’especialitat, passen per un procés de formació intern i adopten els processos de qualitat i confidencialitat que ens han generat una sòlida reputació a Barcelona, amb un historial de més de 2.000 clients i 40.000 projectes.

Sol·liciteu pressupost ara! Més sobre les nostres traduccions

Traducció necessària per a una infinitat de tràmits

A Espanya cada any es produeixen intercanvis de milers de persones amb origen i destinació en països de parla anglesa. Més de 13.000 estudiants viatgen al Regne Unit per rebre formació superior, més de 8.000 ho fan als Estats Units i més de 3.000, a Austràlia, per exemple. D'altra banda, Espanya també rep estudiants, treballadors i pensionistes que decideixen jubilar-se en aquest país, com els britànics fins i tot després del Brexit. I els intercanvis entre aquests països no tan sols es limiten a les persones. L'intercanvi de mercaderies i serveis també és considerable: les exportacions als Estats Units des d'Espanya i viceversa, per exemple, pugen anualment a més de 12.000 milions d'euros.

I per poder fer tràmits com una matriculació, la sol·licitud d'un permís de treball o una jubilació, cobrar una herència en un altre país, fer negocis, etc., sol ser necessari aportar documentació expedida a Espanya perquè tingui validesa en aquells països i viceversa, i per a això cal que estigui traduïda a la llengua oficial i certificada per un traductor jurat.

Traducció oficial, amb plena validesa al país de destinació

Tot i que alguns països no sempre requereixen que la traducció dels documents que s'hi presenten sigui jurada per tenir validesa, en general la major part dels tràmits que es fan davant de les institucions de qualsevol país estranger amb una llengua diferent de la del document original que s'hi ha de presentar demanen que aquest procés estigui certificat (signat i segellat) per un traductor jurat.

Per dur a terme aquesta traducció, tant perquè un document en una llengua d'Espanya tingui efecte als països de parla anglesa com perquè un document en anglès tingui efecte a Espanya, el MAEC acredita els traductors que poden fer-ho perquè han superat les seves proves.

Documents més habituals en traducció jurada en anglès

Alguns dels països que poden demanar que els documents expedits en qualsevol llengua oficial d'Espanya (castellà, català, eusquera o gallec) passin per una traducció oficial són el Regne Unit, Irlanda, els Estats Units, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda i Sud-àfrica. Passa el mateix a la inversa: si a Espanya es vol dur a terme qualsevol tràmit amb documentació oficial d'un país de parla anglesa, aquesta documentació s'ha d'acompanyar amb una traducció jurada. A Ampersand traduïm aquests documents en totes dues direccions. Els tipus més comuns en traducció jurada en anglès són:

Per a tràmits diversos:

 • Carnet d'identitat
 • Carnet de conduir
 • Postil·les de la Haia

Per estudiar o treballar:

 • Títols universitaris
 • Certificats i expedients acadèmics
 • Homologacions i convalidacions
 • Certificats de nivell d'idiomes
 • Certificats d'antecedents penals
 • Permisos de treball i de residència

Per cobrar pensions, subvencions, herències, deutes:

 • Fes de vida
 • Certificats i carnets de discapacitat
 • Certificats d'empadronament i de naixement
 • Informes mèdics
 • Certificats i extractes bancaris
 • Pòlisses d'assegurances
 • Certificats de defunció
 • Contractes comercials
 • Demandes judicials

Per casar-se, divorciar-se, adoptar:

 • Certificats de solteria
 • Certificats de matrimoni
 • Certificats d'adopció
 • Declaracions de la renda
 • Convenis reguladors
 • Llibres de família

Per a internacionalització (adquisicions, fusions, etc.) i altres processos empresarials:

 • Inscripcions al registre
 • Contractes mercantils i comercials
 • Comptes anuals
 • Demandes judicials
 • Correspondència entre advocats
 • Estatuts fundacionals
 • Escriptures de societat
 • Actes de juntes d'accionistes
 • Poders de representació

Ampersand, especialitzats en servei de traducció jurada en anglès

La llista de traductors jurats d'anglès amb les seves dades de contacte és pública i el MAEC la renova cada any a la seva pàgina web. Com que és una llengua amb tanta demanda, només a Barcelona es poden trobar més de 400 traductors jurats actius en anglès. Això fa que, si no coneixem la seva feina prèviament, sigui realment difícil decantar-se per un o per un altre. Per això, recórrer a un agència especialitzada com Ampersand garanteix que les traduccions estaran en mans del professional correcte, ja que anem més enllà dels requisits mínims que estableix el ministeri. Amb nosaltres només treballen traductors que tenen:

5 anys d'experiència en el sector del document que s'ha de traduir, ja que només així es pot garantir un coneixement exhaustiu de la terminologia que haver superat l'examen de traducció de l'Oficina d'Interpretació de Llengües del MAEC per si sol no assegura. Aquesta experiència es pot acreditar, per exemple, amb estudis específics o experiència laboral en aquest àmbit.

Un coneixement extensiu de la cultura i els procediments legals del país d'origen i destinació, atès que això garanteix que el traductor pot comprendre globalment el document i el tràmit per al qual se sol·licita, cosa que reverteix en la qualitat de la traducció. Aquest requisit no el poden assegurar determinats traductors freelance o algunes agències que simplement fan de punt de contacte entre traductors i clients per Internet, sense implicar-se més enllà.

La metodologia i l'estructura a tota prova d'Ampersand incorporada a la seva feina per poder-se adaptar a grans volums, exercir de traductors de referència d'empreses, complir puntualment els terminis de lliurament, treballar amb memòries de traducció i glossaris terminològics específics, satisfer els requisits de confidencialitat més exigents, etc.

Serveis adaptats a les necessitats de les empreses

A Ampersand tenim una oferta de serveis específica per a empreses que necessiten traducció jurada en anglès de manera recurrent, com les que fan negocis amb països estrangers (farmacèutiques, bancs, aerolínies, empreses tecnològiques, etc.) o les que tenen treballadors d'altres països o que exerceixen professions liberals que requereixen viatges freqüents a països estrangers. Ens ocupem de les vostres traduccions adaptant-nos a volums variables, al vostre calendari empresarial, als vostres processos interns (treballant, si és necessari, amb els vostres propis departaments legals), etc. No importen les dimensions de l'empresa: si necessiteu traduccions jurades amb freqüència, tenim una solució per a cada cas.

Les millors condicions per a equips legals que requereixen traduccions jurades freqüents

La qualitat de les nostres traduccions, l'adaptabilitat, els preus competitius i la fluïdesa en la comunicació amb el client ens han permès forjar relacions estretes amb despatxos d'advocats, assessors fiscals, consultors i departaments legals d'empreses, tant a Espanya com en països de parla anglesa. Ens confien les traduccions de documents habituals, com contractes, patents, sentències judicials, declaracions d'impostos, plans de negoci, estudis de viabilitat, etc. Demaneu-nos informació sense compromís.

Com serà la vostra traducció jurada en anglès amb Ampersand?

Duta a terme amb una qualitat impecable

El nostre sistema de treball i selecció de traductors està orientat a l'excel·lència, la qual cosa ens permet oferir la millor garantia de qualitat. No ens conformem amb un resultat que no sigui correcte lingüísticament, vàlid tècnicament, efectiu comunicativament, acceptable legalment i adequat culturalment.

Ajustada al termini de lliurament requerit

Som conscients que, de vegades, sorgeixen imprevistos i una traducció no pot esperar. Per això, els nostres clients troben en nosaltres els millors aliats per complir els seus terminis, sempre que l'antelació sigui suficient per garantir els estàndards de qualitat que els nostres 25 anys de trajectòria ens han permès consolidar.

Amb un preu competitiu i la màxima qualitat

Podem apostar que som els traductors jurats en anglès que oferim el millor preu per a traduccions amb els estàndards de qualitat que oferim. A més, oferim descomptes per volum i periodicitat que resulten especialment interessants per a les empreses. Una traducció jurada anglès-castellà amb Ampersand costa des de 48 € el document, mentre que la traducció castellà-anglès pot costar a partir de 54 €.

Amb el millor servei d'atenció al client

Els nostres clients disposen d'un interlocutor únic perquè la comunicació sigui fluida i personalitzada. També poden estar tranquils perquè saben que la traducció té el suport del nostre servei d'atenció al client en cas que sorgeixin dubtes o inconvenients un cop lliurada.

El procés de traducció jurada amb Ampersand

Necessiteu un servei de traducció jurada en anglès? Contacteu amb nosaltres i us respondrem en poques hores.

Començar ara