Revisió d'art final

En determinades ocasions, cal donar una última ullada al text ja traduït o corregit. Es tracta de textos que s’han d’utilitzar durant un període llarg de temps o que tindran una audiència molt àmplia, especialment les campanyes de publicitat. El servei de revisió d’art final o de galerades consisteix a revisar textos ja maquetats i a punt de passar a impremta. D’aquesta manera s’eviten els errors introduïts a última hora.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte