N. de la T.
Traducció i altres animals
traduir els documents financers

Traduir els productes financers per apropar-se al client

Les entitats bancàries i financeres tenen una oferta de productes cada vegada més gran. Per tal de destacar entre la competència, us aconsellem traduir els productes financers als idiomes dels principals clients potencials. A Ampersand us oferim diversos serveis per a tots els vessants d’aquests tipus de productes.

Què entenem per productes financers?

Els productes financers que s’ofereixen actualment són nombrosos: des de comptes corrents, d’estalvi, targetes, préstecs o hipoteques fins a inversions de tota mena. Tots tenen associada una gran quantitat de documentació. D’una forma breu, es tracta del següent:

  • Materials publicitaris dels productes: fullets, cartells, etc. Exposen els trets generals del producte per tal d’atraure els clients.
  • Documents informatius: permeten conèixer característiques concretes del que s’ofereix i poden ser tant impresos com aparèixer en pàgines web.
  • Plecs de condicions i contractes: són els que contenen la lletra petita que el client llegirà abans de signar i també són els més complexos i compromesos.
  • Publicitat audiovisual: poques entitats no anuncien els seus productes tant a la televisió com a la ràdio i, d’uns anys ençà, a Internet i les xarxes socials.

Com us pot ajudar Ampersand a traduir els productes financers?

traduir els productes financersA Ampersand som experts en diversos tipus de traducció. Per als productes financers, entren en joc la financera, la publicitària, la de màrqueting i, fins i tot, la de pàgines web i continguts digitals.

El sistema de treball de la nostra empresa us ofereix un seguit d’avantatges, entre els quals destaca l’ús de memòries de traducció. Gràcies a això us oferim uniformitat entre tots els vostres documents: els noms de productes, els eslògans i altres apareixeran sempre de la mateixa manera a tots els textos. Així mateix, en el cas d’algunes campanyes que es repeteixen periòdicament (per exemple, els plans de pensions) podem basar-nos en les feines que s’han fet anteriorment.

D’altra banda, gràcies a l’ús de glossaris terminològics adaptats a cada client, també us assegureu que a les traduccions es fan servir els termes que preferiu i que es mantenen de manera uniforme en els diversos materials.

I, evidentment, treballem sempre amb traductors nadius especialitzats en finances, que coneixen els conceptes principals de la matèria a més de la llengua. Tot això permet garantir la màxima qualitat en tots els encàrrecs que ens feu.

Quins serveis oferim?

Per traduir els productes financers d’una manera òptima, us aconsellem també fer servir alguns serveis complementaris:

  • Servei de revisió d’art final o de galerades: per a tots els materials impresos dels quals es fan grans tirades. Aquí us expliquem en detall en què consisteix.
  • Servei de testing de webs i aplicacions: després de traduir-les, comprovem que tot hagi quedat bé. Aquesta entrada explica per què és important.
  • Servei de traducció jurada: en el cas d’alguns contractes, podeu necessitar-ne la versió jurada. Aquí us n’expliquem més coses.
  • Servei de correcció: els textos originals solen ser els grans oblidats. Amb la nostra correcció de textos professional us assegurareu que la qualitat lingüística de l’original sigui excel·lent.

Per què cal traduir els productes financers?

traduir els productes financersLes entitats financeres, com qualsevol altra empresa, necessiten diferenciar-se per tal de captar clients. Alhora, ofereixen productes d’una certa complexitat: els possibles destinataris se sentiran més còmodes si poden rebre la informació en la seva llengua, ja que sovint impliquen conceptes que no són entenedors per a tothom i, a més, són especialment delicats.

En el cas d’Espanya, és aconsellable oferir aquesta informació en totes les llengües oficials del territori, però no només això: també us pot interessar oferir-la en les llengües de les principals comunitats estrangeres presents a la zona.

Per concloure, traduir els productes financers és un pas més per ampliar la vostra clientela. A Ampersand us oferim tota la nostra experiència i les nostres eines per garantir que tot el procés es fa de manera correcta i uniforme per complir els vostres objectius. Siguin quines siguin les vostres necessitats lingüístiques en matèria financera, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us farem un pressupost personalitzat sense compromís amb els diversos serveis que podeu necessitar.