Traducció jurada: tot el que et cal saber-ne

Ampersand

Què és i per a què serveix una traducció jurada?

Una traducció jurada és una traducció de caràcter oficial perquè l’ha feta un traductor que ha obtingut el títol de traductor-intèrpret jurat que atorga el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents del país o la regió d’origen del traductor.

Imaginem-nos que, per fer algun tràmit, heu de presentar una documentació a una institució o organisme que no empra el mateix idioma que el dels vostres documents. En aquest cas, és probable que us demanin una traducció jurada. Per exemple, a un estudiant que vol fer un postgrau a l’estranger segurament li demanaran la traducció jurada del títol universitari per poder fer la sol·licitud d’accés.

En què es diferencia d’una traducció normal?

Aquest és el model que recomana el Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació, que també pot anar acompanyat de la mateixa certificació en l’altre idioma.

 

Una traducció normal i una traducció jurada no es diferencien per la qualitat de la traducció, sinó pel caràcter oficial.

Una altra diferència fonamental fa referència al format, ja que el lliurament de la traducció jurada ha de ser necessàriament en paper, perquè la normativa publicada al BOE (arxiu pdf) especifica que ha d’anar segellada i firmada. Per tant, una traducció jurada en format electrònic no té validesa legal. Algunes institucions accepten la traducció jurada escanejada i, si el tràmit prospera, acaben demanant la traducció jurada en paper.

Al segell del traductor jurat ha de constar sempre la informació següent:

[table id=14 /]

A més a més, la traducció ha d’anar acompanyada d’una certificació oficial del traductor jurat que assegura que la traducció és completa i fidel a l’original.

D’altra banda, sovint ens pregunten si és necessari aportar el document original per fer la traducció jurada. Doncs no, només necessitem que ens envieu el document que hàgiu de traduir per correu electrònic. No cal presentar el document original al traductor jurat, ja que la mateixa normativa especifica que la traducció ha d’anar acompanyada d’una còpia del document original, segellada i amb la data a totes les pàgines.

Qui nomena els traductors jurats?

traducció jurada, traductor jurat

El Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, a través de l’Oficina d’Interpretació de Llengües, és l’organisme encarregat de nomenar els traductors jurats de castellà a altres idiomes o d’altres idiomes al castellà després de superar un examen que es convoca periòdicament.

Pel que fa als traductors jurats de català, la Direcció General de Política Lingüística gestiona les proves d’habilitació per als traductors o intèrprets jurats al català i del català a altres llengües.

A Ampersand Traduccions oferim el servei de traducció jurada en múltiples idiomes, així que no dubteu a consultar-nos i a enviar-nos el document que us calgui traduir de manera oficial perquè us fem un pressupost.