Etiqueta: gestió de projectes

Slack: una eina per gestionar equips de treball

En una empresa de traducció, el treball en equip és fonamental i, per tant, la comunicació entre els diversos membres de l’equip ha de ser òptima per tal d’agilitzar el procés de traducció des de l’encàrrec fins al lliurament. Per això, a Ampersand us proposem l’Slack, una aplicació de missatgeria molt completa però senzilla d’emprar.

slack, treball en equip, missatgeria, aplicació
Slack: pantalla principal on es mostren els canals i les converses privades.

Com funciona l’Slack?

Per començar a fer servir l’Slack, hem de crear un equip amb domini propi del tipus https://<elteudomini>.slack.com i afegir els membres que en formaran part. Per tant, es tracta d’un grup tancat al qual només poden accedir els membres que reben una invitació d’accés.

A més, a part de mantenir converses individuals, podem crear els anomenats canals, assenyalats amb un coixinet (#), que poden ser públics (per a tots els membres de l’equip) o privats (només per als membres a qui haguem afegit al canal). Per exemple, podem tenir un canal privat per a un projecte en concret i també canals públics de comunicació entre tots els membres de l’equip basats en un tema o un esdeveniment.

Un cop establerts els canals, podem definir les preferències de notificació per a cada canal segons la prioritat que vulguem que tingui. Per exemple, podem decidir de rebre una notificació a l’escriptori cada vegada que algú escriu un missatge en un canal, o potser només quan s’esmenti el nostre nom d’usuari (@nomusuari).

Per contra, també tenim l’opció de silenciar qualsevol tipus de notificació. Altres opcions de notificació són els avisos per mòbil o per correu electrònic si estem inactius durant un període de temps que podem escollir.

Altres funcions que ofereix l’Slack

L’Slack també ens permet integrar eines externes a l’aplicació, com per exemple una plataforma de correu electrònic o el Google Calendar, perquè ens enviï els avisos i els recordatoris d’esdeveniments que tenim marcats a l’agenda.

integrar eines, slack, dropbox, google driveAixí mateix, podem integrar un servei d’emmagatzematge de documents, com ara el Google Drive o el Dropbox, de manera que puguem accedir fàcilment als nostres continguts remots per enviar-los a través de Slack. A més, hem de destacar que també podem integrar aplicacions que ens permetin fer videoconferències i trucades.

L’Slack també permet una manera molt pràctica d’enviar arxius emmagatzemats al nostre dispositiu. Només cal arrossegar-los amb el cursor i deixar-los anar a la conversa o el canal que ens interessi.

Per últim, ens sembla interessant esmentar la funció de cerca en tot l’historial. L’Slack permet buscar per paraula clau a totes les nostres converses i documents enviats. A més, podem fer servir diversos filtres per delimitar la nostra cerca, com ara per conversa o canal o per data.

Animeu-vos a agilitzar la comunicació entre els membres del vostre equip fent servir l’Slack.

Ampersand i els serveis de valor afegit

Què són els serveis de valor afegit? A Ampersand ho tenim molt clar: són serveis que, per la seva naturalesa o per la manera en què es presten, donen un valor especial a una transacció que, d’altra manera, seria ordinària. Per veure-ho més clar, imaginem-nos un cas:

La vostra empresa pertany a un grup empresarial internacional i vosaltres, des de l’oficina de Barcelona, gestioneu tot el negoci de la península Ibèrica. El grup fa servir com a idioma corporatiu l’anglès. I en aquest idioma us arriben totes les comunicacions internes, el material publicitari, els catàlegs… i també hi ha la web. Vosaltres ja parleu anglès, o sigui que la comunicació interna no és cap problema, però… què passa amb la resta de material, que heu de presentar al vostre mercat en la llengua que correspongui? Això implica, com a mínim, traslladar tot el material al castellà i el portuguès. O el català, l’euskera i el gallec.

Això vol dir que teniu un munt de material per traduir, en formats diferents, amb informació que segurament està repetida o que apareix amb formes similars en un lloc o altre. I també pot passar que en comptes de tenir-ho tot en peces petites tingueu una única base de dades que calgui traduir. I com ho podeu fer arribar, tot això, a l’empresa que us ho ha de traduir?

A Ampersand, a més de disposar de traductors qualificats per a un gran nombre d’idiomes, tenim els coneixements necessaris per gestionar els vostres projectes. Tant si teniu el material que cal traduir dispers en 132 arxius com si el teniu en un únic contenidor, només cal que ens el feu arribar de la manera que us sigui més pràctica i esperar el dia que haguem marcat per al lliurament. No us haureu de preocupar de res més.

traducció corporativa, exportar, valor afegit

Què fem per donar-vos valor afegit

La traducció no és un tub on entra la informació en un idioma per una punta i surt traduïda per l’altra. Per garantir una feina de qualitat, fem passos com aquests:

  • Analitzem el material per veure si hi ha contingut repetit, que caldrà traduir de la mateixa manera (i que en determinats casos té descompte).
  • Processem els arxius per tal que el traductor hi pugui treballar des d’una interfície que faciliti la coherència i l’ús d’una terminologia adequada.
  • En el cas dels arxius amb format etiquetat, com ara els xml, html o InDesign, preparem el projecte amb l’objectiu de protegir les etiquetes i evitar que el traductor les esborri per equivocació.
  • En el cas de les traduccions jurades, us preparem la traducció impresa amb el certificat del traductor jurat i una còpia del document original.
  • Si ja heu treballat abans amb nosaltres, ens assegurem de fer servir la mateixa terminologia i fraseologia que en traduccions anteriors, mitjançant sistemes de memòria de traducció.
  • Fem un pressupost que tingui en compte tot el que hem dit fins ara: possibles descomptes en cas que hi hagi material repetit, recàrrecs si cal treballar amb formats que impliquin una dificultat addicional, descomptes per volum…

Com podeu veure, hi ha molta feina per fer i molts aspectes per gestionar. La gestió de projectes és una tasca complexa, i cal dedicar-hi el temps necessari per poder-la fer bé. La traducció de qualitat també necessita un temps per poder-se fer bé. Si fem tota la cadena sencera en el marc temporal necessari, podrem oferir-vos un servei de qualitat. I la qualitat també té un preu.

Si, com a l’exemple, heu de traduir material de la vostra empresa i voleu un servei de qualitat i de valor afegit, poseu-vos en contacte amb nosaltres per veure quina és la millor manera de dur a terme el projecte. Us facilitarem la feina.