Traducció de material publicitari

Les campanyes publicitàries inclouen molts tipus de material, des de bàners per a la web fins als díptics impresos, passant per cartells, fullets, minisites… i tot això són continguts comuns que adopten un format o un altre en funció del suport en què hagin d’aparèixer. Així mateix, algunes campanyes es fan periòdicament i cal reaprofitar el contingut ja traduït. Per aquests motius, doncs, és molt important mantenir la coherència en la traducció de les diverses peces al llarg del temps, i per això és molt convenient utilitzar memòries de traducció.