Tag: traducció mèdica

Traducció mèdica: una qüestió de salut

La traducció mèdica s’emmarca dins de la traducció cientificotècnica i requereix protocols i procediments especials que en garanteixin la qualitat atesa la importància d’aquest tipus de documents. És una disciplina amb una terminologia molt específica i que no admet imprecisions o definicions aproximades. Tipus de documents mèdics Entre els documents que trobem dins d’aquesta categoria, podem […]

Llegeix més