Traducció de pàgines web

Ampersand

El contingut d’un lloc web va més enllà del text visible. Cal tenir en compte les URL, les paraules clau, les metaetiquetes i, en general, tot el contingut no visible que els cercadors tenen en consideració per posicionar la pàgina web. Així mateix, cal tenir en compte el SEO i altres factors.

D’altra banda, el format dels arxius pot ser molt diferent: HTML, PHP, XML, PO… i cal tornar les traduccions amb el mateix format i respectant les etiquetes de tots aquests llenguatges marcats. Finalment, quan es tradueix un web és important fer un testing final durant el qual el traductor comprova que el text traduït s’hagi maquetat correctament i respectant els principis d’usabilitat al mateix temps que valida els textos finals.