Traducció d'arxius XML

XML: arxius etiquetats per a publicacions digitals

XML significa eXtensible Markup Language, i és un format molt complet i ben consolidat d’arxius que es fan servir al món web i també en tota mena de publicacions de continguts que poden adoptar diverses formes. Igual que el llenguatge HTML, marca el format amb etiquetes, tot i que en aquest cas les etiquetes les defineix lliurement l’usuari. Això vol dir que cal processar cada paquet d’arxius de manera particular per detectar les etiquetes i protegir-les durant tot el procés de traducció.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres