Avís legal

1. Informació general per al compliment de la Llei 34/2002

Titular: Ampersand Traducció Automàtica, SL.
Adreça: Balmes, 195, 7è 2a, 08006 Barcelona.
Contacte: info@ampersand.net o +34 934 159 990.
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, tom 27.869, foli 188, full B-124.452, inscripció 1a.
NIF: B-60.742.780.

2. Condicions generals

Aquestes condicions generals regulen el servei del lloc web www.ampersand.net. La utilització del web atribueix la condició d’usuari i expressa l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions generals que es desenvolupen a continuació. L’usuari està obligat a utilitzar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de fer el següent:

Utilitzar els continguts de manera il·lícita o amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a la llei i/o a aquestes condicions.
Reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar els continguts, excepte si disposa de l’autorització del titular dels drets o si la llei ho permet.

3. Responsabilitat

L’usuari ha de respondre dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que Ampersand Traducció Automàtica, SL (d’ara endavant, Ampersand), pateixi, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals o de la llei en relació amb la utilització del lloc web. Ampersand no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del funcionament del lloc web ni dels seus diversos serveis. Quan sigui possible, Ampersand advertirà els usuaris de les interrupcions amb antelació.

Ampersand declina tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts d’aquest web. Ampersand declina tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la utilització dels continguts per part dels usuaris o que es puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris sobre ells mateixos i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol tipus de comunicació feta per mitjà del portal.

4. Política de tractament de dades

Per utilitzar algun dels serveis d’aquest portal, per sol·licitar informació sobre Ampersand per mitjà del web i/o per subscriure’s a algun dels continguts, els usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Ampersand tracta les dades esmentades amb la finalitat i d’acord amb les condicions que s’exposen al paràgraf següent:

Les dades que ens facilita l’usuari s’incorporen a un fitxer automatitzat d’Ampersand, entitat domiciliada a Barcelona, Balmes, 195, 7è 2a, 08006 Barcelona, i són sotmeses al tractament amb la finalitat pròpia del formulari i per enviar-li informació sobre les activitats i els serveis d’Ampersand. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’afectat pot exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades facilitades dirigint-se per escrit al domicili social d’Ampersand indicat anteriorment.

Si ens facilita la seva adreça electrònica, l’usuari autoritza expressament Ampersand a enviar-li la informació sol·licitada per la via esmentada i també a fer-li arribar informació de les seves activitats per correu electrònic. De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l’usuari pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per rebre comunicacions per via electrònica. Per manifestar aquesta oposició, cal enviar un correu a info@ampersand.net fent constar la paraula «baixa» a l’assumpte.

Pel que fa als tractaments i/o els usos de les dades facilitades diferents dels expressats, l’usuari rep la informació pertinent en el moment de facilitar les dades.

5. Contingut

El contingut d’aquest lloc web pertany a Ampersand. L’usuari del web no pot modificar, copiar, reproduir, transmetre, distribuir, publicar ni transferir cap material que aquest web inclogui. Els textos, les imatges, les animacions, el software, les bases de dades i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva d’Ampersand. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública, total o parcial, del contingut d’aquest portal ha de tenir el consentiment previ i formalitzat per escrit d’Ampersand. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb Ampersand a l’adreça info@ampersand.net.

6. Enllaços

El portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (enllaços, bàners o botons), directoris i eines de cerca que els permeten accedir a webs que pertanyen a tercers i/o estan gestionats per tercers. Ampersand no ofereix ni comercialitza els productes o serveis disponibles en els webs enllaçats, ni controla, vigila o aprova els productes, els serveis, els continguts, la informació, les dades, els arxius, els productes i qualsevol altre tipus de material ubicat en aquests espais enllaçats. Per tant, Ampersand declina qualsevol responsabilitat, amb els límits legals establerts, respecte de la informació que es trobi fora d’aquest web i que no sigui gestionada pel seu administrador de webs.

7. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Per resoldre qualsevol qüestió litigiosa, les parts s’han de sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur, a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, al qual s’encarrega la designació de l’àrbitre o els àrbitres i l’administració de l’arbitratge. Ampersand i l’usuari s’obliguen des d’ara a complir la decisió arbitral.