N. de la T.
Traducció i altres animals
les amigues d'en Jeroni

Les amigues d’en Jeroni

Vulgata, les amigues d'en JeroniEl món ho ha de saber: sant Jeroni, únic autor reconegut de La vulgatano va fer aquesta versió traduïda de la Bíblia tot sol, sinó que va comptar amb l’ajuda d’un grup de dones pietoses que tenien coneixements de grec i hebreu. Això ha quedat documentat, entre altres coses, mitjançant comentaris de dubtes de traducció. No sabem exactament si Jeroni feia de language lead o de project manager, però està clar que el paper de les seves col·laboradores no ha estat prou reconegut.

L’equip de coordinació i traducció d’Ampersand Traduccions també és bàsicament femení, i per això hem volgut que el nostre blog parli amb veus que ens recordin dones que han tingut o tenen un paper important en l’àmbit de la traducció. Aquest és el nostre consell de redacció:

  • Santa Paula, en record d’una de les traductores de La vulgata, ens parla sobre la traducció i la feina dels traductors.
  • Santa Teresa, que ens fa pensar en Teresa Cabré, destacada lingüista catalana, ens parla sobre temes de llengua, com ara notícies dels principals organismes reguladors, etc.
  • Santa Teclapatrona extraoficial d’Internet i de la informàtica, ens parla sobre coses útils, com ara recursos i eines informàtiques que poden facilitar-nos la feina i l’organització.
  • Santa Llúcia ens parla de temes diversos. Ella, que és patrona de les modistes, és una bona guardiana del nostre calaix de sastre.
  • Santa Eulàlia, patrona de Barcelona, la nostra ciutat, també és qui s’encarrega de publicar sobre coses nostres: novetats a l’empresa, contractació de personal i altres.