La traducció de títols i expedients acadèmics

Ampersand

Si marxeu a treballar o a estudiar a l’estranger,  segurament necessitareu una traducció jurada del vostre títol, o fins i tot del vostre expedient acadèmic. I si heu estudiat fora, probablement necessitareu una traducció oficial dels mateixos documents. Sigui com sigui, caldrà que aquestes traduccions les facin traductors jurats experts que tinguin en compte les dificultats que poden presentar aquesta mena de documents. En una entrada anterior ja us explicàvem quins tràmits hauríeu de fer per estudiar a l’estranger i us facilitàvem alguns enllaços molt útils per entendre millor els sistemes de diversos països. Ara, reprenem el tema de la traducció de títols i expedients acadèmics per tractar alguns aspectes que cal tenir en compte per traduir aquests documents:

Noms de les titulacions

Els sistemes educatius i, per tant, els plans d’estudi i els noms de les titulacions, canvien sovint. Només cal fixar-nos en el procés de Bolonya per adonar-nos que els noms de les titulacions i la configuració dels estudis ha canviat molt al llarg del temps. Després de la implantació del procés de Bolonya, durant la dècada del 2010, el sistema de llicenciatures i diplomatures va quedar obsolet i va ser reemplaçat per un nou sistema de graus i postgraus.

Per traduir un títol cal tenir en compte el sistema educatiu vigent durant els estudis per tal de poder trobar el millor equivalent en la llengua a la qual es vol traduir. I, és clar, és fonamental que el traductor tingui un bon domini del sistema educatiu tant del país d’origen del document com del país al qual es vol presentar.

traducció de títols i expedients acadèmics

Noms de les assignatures

Tot i que d’entrada podríem pensar que les carreres haurien de tenir un contingut similar a tots els països, això no és sempre així. En alguns països, els alumnes poden triar assignatures optatives d’allò més variades. Així doncs, no ens hauria de sorprendre que un expedient acadèmic de la carrera de Dret inclogui assignatures com ara esquí o introducció a la història de l’art. Un bon traductor jurat sempre es documentarà i intentarà trobar les millors equivalències per al nom de les assignatures.

Equivalències de les qualificacions

Tot i que aquí estem acostumats a puntuar de l’1 al 10, en altres països això funciona d’una manera molt diferent. Al Regne Unit, per exemple, puntuen amb lletres de la A a la F. A Polònia, en canvi, fan servir números de l’1 al 5, mentre que a la República Txeca de l’1 al 100. Els traductors jurats no poden homologar aquestes qualificacions i, per tant, no poden adaptar-les a l’estil del país receptor. Així doncs, quan fem una traducció d’un expedient acadèmic no modifiquem aquestes notes i les mantenim sempre en el format original. No obstant això, si convé, es podria adjuntar una petita taula d’equivalències com a nota del traductor.

Si teniu curiositat per veure equivalents de les notes en altres països, podeu consultar aquesta graella de conversió de qualificacions tan detallada de la Universitat de Granada.

 


A Ampersand tenim gairebé 25 anys d’experiència en la traducció de títols i expedients acadèmics. Si necessiteu traduir aquesta mena de documents, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us ajudarem a aconseguir la traducció que necessiteu.