Idiomes a què tradueixen les empreses espanyoles

Ampersand

Durant els darrers mesos hem detectat un canvi d’hàbits en relació als idiomes a què tradueixen les empreses espanyoles.

Segons el darrer estudi ELAN, la majoria d’empreses europees fan servir l’anglès com a llengua principal per a les comunicacions empresarials als seus mercats d’exportació. Per aquest motiu, l’idioma principal de traducció de les empreses espanyoles continua sent l’anglès. Tanmateix, també s’observa l’ús d’idiomes com els següents: l’alemany, en les exportacions a quinze països, entre els quals hi ha Alemanya i Àustria; el rus, també utilitzat en el comerç amb els estats bàltics, Polònia i Bulgària, i el francès, en les exportacions a vuit països, inclosos França, Bèlgica i Luxemburg.

Idiomes a què tradueixen les empreses espanyoles

Això no obstant, el fet que la zona euro estigui en recessió ha provocat que les vendes de les empreses espanyoles en aquesta àrea hagin caigut un 2,1%, mentre que les exportacions als països emergents han augmentat un 11,3%. I amb aquest creixement també ha augmentat el volum de les traduccions de les empreses espanyoles a les llengües d’aquests països. Així, doncs, les vendes als països emergents han arribat a màxims i ja suposen el 50,4% del total, un nou rècord històric.

Entre aquests països trobem Algèria, Turquia i el Marroc i, per sectors d’activitat, destaquen les enginyeries, que estan fent una forta aposta per entrar als mercats esmentats a causa de la caiguda de la demanda nacional. Aquest canvi de la tendència exportadora de les empreses espanyoles ha fet que el volum de les traduccions al francès, idioma cooficial a la majoria dels països africans emergents, sigui un dels que més ha crescut.

Una altra llengua que mereix una atenció especial és el rus, ja que l’interès del mercat rus per invertir a Espanya i l’arribada massiva de turistes d’aquest país al nostre han fet que moltes empreses de serveis, de gran consum i de restauració hagin traduït tota la seva documentació comercial al rus. Es tracta d’un mercat en auge, amb gran poder adquisitiu, i al qual, en general, li agrada ser atès en la seva llengua.