Traducció de màrqueting digital

El màrqueting digital utilitza una sèrie de continguts que després reprodueix en molts tipus de material, des de bàners per a la web fins a butlletins electrònics, minisites, etc., i que adopten una forma o altra segons on hagin d’aparèixer. Com que es tracta de campanyes multicanal, és molt important mantenir la coherència en la traducció de les diverses peces al llarg del temps, i per això és molt convenient utilitzar memòries de traducció.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte