Vendre en la llengua local

Atendre el client en la seva llengua és una formalitat elemental en qualsevol tipus de negoci

En el comerç, la llengua no és una qüestió de lleis, sinó de servei. El vostre client us sabrà agrair l'esforç que feu per comunicar-vos-hi més enllà de les exigències legals i se sentirà més còmode i més ben atès durant el procés d'informació i de compra.
El 80% dels consumidors esperen ser atesos en la seva llengua quan fan transaccions comercials.
En un 70% dels casos, prestar l'atenció postvenda d'un producte o un servei en la llengua del consumidor incrementa la probabilitat que aquest torni a comprar la mateixa marca.
Més de la meitat dels consumidors estan disposats a pagar un preu més alt per un producte si la documentació i la informació complementària estan en la seva llengua.
Més de la meitat dels consumidors compren només en pàgines web en què la informació se'ls presenta en la seva llengua.
Els visitants d'una pàgina web són entre tres i quatre vegades més propensos a comprar si el contingut està en la seva llengua.
Els usuaris d'Internet passen el doble de temps en una pàgina web si aquesta té el contingut en la seva llengua.