Tag: marques comercials

Aspirines, xiruques i les marques comercials

Denominacions procedents de marques comercials La llengua és un òrgan viu que incorpora paraules noves constantment per adaptar-se a les necessitats comunicatives que sorgeixen arran de l’aparició de nous conceptes. Un recurs lingüístic habitual per a la formació de nous mots és el pas de noms propis a noms comuns (derivació impròpia o transcategorització). En […]

Llegeix més