Traducció de prospectes de medicaments

Ampersand

Els prospectes són documents adreçats a l’usuari que contenen, entre altres coses, informació sobre la denominació, la composició, la posologia, els usos indicats i els efectes secundaris del medicament. Són documents altament tècnics on cal reproduir exactament el contingut de l’original. Així, doncs, és molt important comptar amb traductors professionals amb molta experiència en l’àmbit de la traducció farmacèutica.