Traducció de manuals d’instruccions

Ampersand

Un element molt important per a qualsevol producte és el manual d’instruccions (o manual de l’usuari) que l’acompanya: cal que les indicacions siguin clares i estiguin ben estructurades perquè es pugui fer servir el producte en qüestió. I també és important que la traducció del manual original sigui entenedora en qualsevol idioma. Per aconseguir-ho, el millor que podeu fer és deixar la traducció en mans de traductors professionals amb experiència en l’àmbit de la traducció tècnica.