Traducció d'àrab

L’àrab es parla en un gran nombre de països, situats principalment a la part nord de l’Àfrica i a l’Orient Pròxim. L’àrab és l’idioma oficial de 20 països i és cooficial en 6 més. També és oficial a les Nacions Unides i a la Lliga Àrab. Es calcula que el parlen més de 250 milions de persones.

Comptem amb traductors professionals amb l’àrab com a idioma nadiu, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen de diversos idiomes a l’àrab.

Així mateix, comptem amb traductors professionals nadius de la llengua d’arribada de la traducció, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen de l’àrab al seu idioma nadiu.

Pressupost de traducció

Demaneu un pressupost de traducció sense compromís fent servir
el nostre formulari en línia. Us enviarem un pressupost exacte en poques hores.

Ells ja treballen amb nosaltres