Traductors en àrab professionals

L’àrab es parla en un gran nombre de països, situats principalment a la part nord de l’Àfrica i a l’Orient Pròxim. L’àrab és l’idioma oficial de 20 països i és cooficial en 6 més. També és oficial a les Nacions Unides i a la Lliga Àrab. Es calcula que el parlen més de 250 milions de persones.

Comptem amb traductors professionals amb l’àrab com a idioma nadiu, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen de diversos idiomes a l’àrab.

Així mateix, comptem amb traductors professionals nadius de la llengua d’arribada de la traducció, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen de l’àrab al seu idioma nadiu.

Traduccions que fem a l’àrab i de l’àrab

JuradaTècnicaJurídicaMèdicaFarmacèuticaFinanceraPublicitària

Per a altres serveis, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Sol·liciteu pressupost ara!