Traducció d’arxius PDF

PDF: arxius aptes per a qualsevol sistema i dispositiu

El format PDF és el format estàndard per excel·lència en l’intercanvi d’arxius, ja que es poden llegir en qualsevol sistema operatiu i en qualsevol dispositiu. Per a la traducció, però, presenten una dificultat addicional: no es poden editar des dels entorns de traducció i, per aquest motiu, cal processar-los abans de poder-hi treballar. Així mateix, el format final no serà mai tan similar a l’original com en el cas dels arxius Word, Excel o, fins i tot, XML.