Traducció d’especificacions tècniques

Ampersand

Tots els productes disposen d’unes especificacions tècniques que indiquen clarament les característiques que tenen. És important que aquest document sigui clar i estigui ben estructurat per donar una idea adequada de l’ús que s’ha de fer del producte en qüestió. I també és important que la traducció d’aquestes especificacions sigui entenedora en qualsevol idioma. Per aconseguir-ho, el millor que podeu fer és deixar la traducció en mans de traductors professionals amb experiència en l’àmbit de la traducció tècnica.