Traducció de manuals d'instruccions

Un element molt important per a qualsevol producte és el manual d’instruccions (o manual de l’usuari) que l’acompanya: cal que les indicacions siguin clares i estiguin ben estructurades perquè es pugui fer servir el producte en qüestió. I també és important que la traducció del manual original sigui entenedora en qualsevol idioma. Per aconseguir-ho, el millor que podeu fer és deixar la traducció en mans de traductors professionals amb experiència en l’àmbit de la traducció tècnica.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte