N. de la T.
Traducció i altres animals
cerques a Internet, operadors booleans

Cerques a Internet: consells per optimitzar-les

Si bé els traductors se solen especialitzar en alguns camps en concret, en la seva feina és habitual topar-se amb textos d’allò més diversos: un contracte, un manual d’instruccions, un fullet d’un museu, un estudi clínic, una demanda judicial… Les opcions són il·limitades, gairebé tant com la necessitat de traduir.

Malauradament, els traductors no són diccionaris ni enciclopèdies; per això, una part imprescindible de la seva feina consisteix a documentar-se per dur a terme la millor traducció possible.

Per tal de ser eficient en aquesta feina, doncs, cal ser-ho també en el procés de documentació i, tot i que hi ha obres imprescindibles en paper, avui dia aquest procés implica necessàriament dominar les cerques a Internet.

Consells per optimitzar les cerques a Internet

A continuació us mostrem alguns consells per agilitzar el procés de cerca d’informació per Internet en motors de cerca com ara Google. Per tal d’evitar obtenir una gran quantitat de resultats no desitjats al cercador, us recomanem posar en pràctica aquests trucs:

Operadors booleans per a les cerques a Internet:

OperadorSignificatExemple
ANDServeix per cercar tots els termes de cerca especificats. El cercador ens mostrarà resultats que continguin tots dos termes.traducció AND interpretació
ORCerca almenys un dels termes especificats. El cercador ens mostrarà resultats que continguin un dels dos termes o tots dos.traducció OR interpretació
-Serveix per excloure de la cerca tot el que escrivim immediatament després del guionet.guerra -mundial
“ “Si escrivim una frase o paraules entre cometes, restringim la cerca a resultats que continguin aquelles paraules exactes en el mateix ordre.“aliments transgènics”
*Si fem servir l’asterisc o comodí al final d’una paraula o d’un terme que no hem acabat d’escriure, el cercador ens oferirà resultats on hi apareixen paraules que comencen de la mateixa manera.hemat* (hematòcrit, hematies, hematoma...)
site:Per cercar un terme dins d’una pàgina concreta.site:ampersand.net "pressupost"
related:Ens ofereix resultats en pàgines similars.related:dlc.iec.cat (en aquest cas ens oferirà pàgines d’altres diccionaris similars)
filetype:Seguit de l’extensió d’arxiu que vulguem buscar (pdf, doc, ppt, xls, etc.) ens limita la cerca al tipus d’arxiu que especifiquem.filetype:pdf
..Afegir dos punts entre dues xifres ens limita la cerca a resultats els números dels quals s’incloguin en l’interval definit.war 1914..1945
define:Si volem fer una cerca d’una primera definició ràpida, podem fer-ho directament a través del motor de cerca.define:barrister
translate:Per fer una primera cerca d’una traducció directament a través del motor de cerca.translate:barrister
inurl:
intext:
intitle:
Per buscar resultats només a l'URL, el cos o al títol d'una pàgina.inurl:ampersand
~Si volem una cerca menys específica, podem buscar sinònims o paraules de significat similar amb el símbol ~.traducció ~escola

cerques a Internet, motors de cerca, operadors booleansAmb aquests trucs podeu aconseguir una cerca depurada, però n’hi ha molts més! Si visiteu aquesta pàgina de Google (en anglès), hi trobareu idees per cercar directament el temps que fa en un lloc, fer cerques amb la veu i moltes altres coses. I és que amb la gran quantitat d’informació acumulada a Internet, saber com trobar-la d’una manera ràpida i eficaç ajuda no només en la traducció, sinó també en molts aspectes de la nostra vida quotidiana.