Traducció de catàlegs de productes

Ampersand

Els catàlegs permeten presentar al món la cartera de productes o serveis d’una empresa. Solen ser documents amb un format complex que combinen imatges amb text i, si són digitals, enllaços a diverses seccions de l’arxiu o d’Internet. Si es tradueixen un cop maquetats amb InDesign o un programa similar, és molt important que durant el procés de la traducció no es perdi cap d’aquests elements per tal que el maquetador només hagi de fer alguns ajustos.