Traducció de blogs

Ampersand

Per a la traducció d’un blog, a més de traduir el contingut textual, cal tenir en compte factors com ara les paraules clau, que estan pensats per millorar el SEO (search engine optimization) de la pàgina. Així mateix, cal preparar els arxius per traduir: o bé es tradueixen abans d’entrar-los al gestor de continguts o s’exporten per poder-los processar amb les eines adequades. Un dels més coneguts és WordPress, que permet gestionar amb facilitat webs o blogs i exportar un arxiu etiquetat que conté tot el que cal traduir.