Traducció farmacèutica: responsabilitat i precisió

Ampersand

La traducció farmacèutica té molts punts en comú amb la traducció mèdica, ja que en cas que no sigui precisa i correcta les conseqüències poden ser molt greus. Per això, quan es treballa amb textos farmacèutics s’han de seguir uns protocols i procediments especials que garanteixen la qualitat del servei ofert.

Regulació de la documentació farmacèutica

L’Agència Europea de Medicaments (EMA en anglès) i el seu Comitè de Medicaments d’Ús Humà són els organismes que avaluen la qualitat, la seguretat i l’eficàcia dels medicaments per tal de permetre’n la comercialització a Europa. A més a més, regulen la informació que cal incloure a la fitxa tècnica, l’etiquetatge i el prospecte dels medicaments. En concret, la Directiva 2001/83/CE (enllaç a PDF) obliga a redactar els prospectes i les etiquetes en la llengua del país en què es comercialitzen, segons el que especifiqui l’Estat membre, i estableix també la manera en què s’han de redactar d’acord amb la funció i el format del medicament.

traducció farmacèutica 

Particularitats de la traducció farmacèutica

La indústria farmacèutica és un sector que treballa amb un ritme molt accelerat i sovint la introducció en el mercat dels medicaments ha de ser ràpida, ja sigui perquè són medicaments nous fruit de la investigació de les empreses farmacèutiques o perquè  són productes genèrics que es llancen després de l’expiració de patents.

traducció farmacèutica

Rapidesa, precisió, coneixement terminològic, experiència i confidencialitat són només alguns dels requisits imprescindibles per a la traducció farmacèutica. Per això és essencial confiar la traducció d’aquest tipus de documentació a un equip de traductors professionals avesats a treballar en aquestes condicions, amb celeritat, coherència terminològica i un ampli coneixement dels protocols especials del sector.

A Ampersand tenim molta experiència en traducció farmacèutica i innovem contínuament els processos i sistemes de traducció amb l’objectiu d’assolir, per mitjà de glossaris terminològics i memòries de traducció, uniformitat en els textos i reducció de costos, dos factors especialment importants en aquest sector.