Processos de traducció

Innovació contínua de processos i sistemes de traducció

A Ampersand Traduccions creiem que una bona traducció és un servei basat en el talent. Ara bé, com en qualsevol altra tècnica o art, el mètode és important. En conseqüència, analitzem i sistematitzem els processos de traducció per garantir, entre altres coses, la uniformitat, la repetibilitat, la traçabilitat, l’eficiència i l’escalabilitat del servei.

  • Fem servir un únic traductor per a cada projecte de traducció.
  • Tots els nostres traductors treballen amb glossaris terminològics, tant d’Ampersand Traduccions com dels nostres clients.
  • Oferim el servei de memòries de traducció als clients que tenen documentació repetitiva. Així optimitzem el procés de traducció, millorem la qualitat i reduïm els costos de traducció.
  • La nostra estructura i la nostra metodologia de treball ens permeten donar resposta a projectes de traducció de gran volum amb les màximes garanties de qualitat.
  • Investiguem i apliquem contínuament eines avançades d’ajuda a la traducció per millorar, encara més, els processos actuals.
  • Disposem d’un sistema de gestió que assegura la confidencialitat de tots els documents dels nostres clients.