Història

Més de 25 anys ajudant-vos a exportar

Ampersand Traduccions va ser fundada l’any 1994 per Xavier Garcia, traductor professional d’anglès, francès, castellà i català, i traductor jurat d’aquests idiomes.

L’any 1994 la traducció era un ofici antic que lluitava per adaptar-se a les noves demandes del mercat modern i al que llavors eren noves tecnologies. En traducció, la informàtica es limitava als primers processadors de text, a eines de correcció de poca fiabilitat i a ordinadors encara molt limitats i sense interfície gràfica. Les comunicacions encara es basaven en el telèfon, en el fax i en mòdems rudimentaris, o bé en disquets i missatgers. Un diccionari en paper era… un diccionari. Internet era només un rumor.

No és estrany que Ampersand Traduccions es fundés, justament, sobre l’oportunitat que oferia la informàtica aplicada a la millora de l’eficiència del procés de traducció. Les noves tecnologies de traducció basades en corpus heretaven l’eterna promesa de la traducció automàtica i començaven a suggerir, més de deu anys abans de Google, un futur en què la intel·ligència estadística substituiria la lingüística com a paradigma de la traducció informatitzada.

L’economia d’escala que permetien les noves tecnologies va orientar Ampersand cap a un model de producció que pretenia aplicar a la traducció, a molt petita escala, la filosofia de treball de sectors industrials consolidats en què l’empresa s’inspirava. La fórmula de producció, en definitiva, es basava en una plantilla interna i estable de traductors de gran qualitat que treballaven en un entorn de treball tecnificat, organitzat, metòdic, concurrent, acumulatiu i en xarxa, pensat per aprofitar-ne tot el potencial.

Una empresa, però, no és només la seva fàbrica, i fer traduccions no és ben bé igual que fabricar cotxes en sèrie. Ampersand Traduccions ha anat evolucionant amb el seu mercat per donar cada vegada més importància als elements extralingüístics com a part inherent del servei de traducció: l’atenció al client, el tractament de formats, l’adaptació als processos del client i la personalització de tots els aspectes del servei. Avui, Ampersand Traduccions entén la traducció com una cadena de serveis, cadascun amb el seu valor afegit, i considera que la traducció, entesa tradicionalment, només és una part d’aquesta cadena.

Avui, Ampersand és una empresa en el punt just d’equilibri entre joventut i maduresa, amb més de 200 col·laboradors, que aprofita la seva experiència per continuar evolucionant i consolidar-se com a empresa líder en els serveis de traducció empresarial per a organitzacions d’audiència multicultural i empreses amb necessitats de comunicació internacional. Empreses com la vostra.