Ampersand Traduccions

El vostre mercat és el món. Us ajudem a conquerir-lo.

Ampersand Traduccions és una empresa de traduccions amb seu a Barcelona i més de vint-i-cinc anys d'experiència. Oferim els serveis lingüístics necessaris perquè els vostres continguts tinguin una qualitat lingüística superior.

Visió

La visió d’Ampersand és convertir la diversitat cultural del món en un avantatge competitiu per a les empreses, transformant les llengües en eines de comunicació, diferenciació i penetració en nous mercats i en una part integrant de la seva proposta de valor.

Missió

La missió d’Ampersand és millorar la posició competitiva dels seus clients i ajudar-los a aconseguir els seus objectius mitjançant l’adaptació de les seves comunicacions (en qualsevol suport i de qualsevol naturalesa) a les característiques lingüístiques i culturals de la seva audiència objectiu, que condicionen la difusió i l’acceptació dels seus productes, serveis, missatges, marques i imatge en general.

 

Ampersand duu a terme aquesta missió escoltant i observant les necessitats dels clients i dissenyant sistemes, protocols, interfícies i eines adaptades a aquestes necessitats. Així, configura un servei que, tot i que és executat en darrera instància per professionals del màxim talent, s’estructura sobre una base tecnològica i organitzativa que en garanteix la qualitat i l’eficiència.

Valors

El nostre objectiu fonamental és la qualitat, que entenem com el resultat dels quatre valors que ens caracteritzen:

Servei

Actitud d’orientació al client i voluntat d’innovació en els nostres serveis.

Talent

Reconeixement del talent humà com a tret fonamental i distintiu del nostre equip, que no pot substituir cap tecnologia.

Procés

Voluntat d’organitzar i sistematitzar els serveis per tal de fer-los repetibles i auditables amb la finalitat última de garantir-ne la qualitat i la durabilitat en el temps.

Tecnologia

Actitud d’alerta i interès constant per la tecnologia com a eina necessària per organitzar, estructurar i executar el nostre servei de manera eficaç i eficient.