Traductors en xinès professionals

El xinès és l’idioma amb més parlants nadius del món. De tota manera, cal matisar aquesta informació perquè avui dia es considera que el xinès és, en realitat, un grup d’idiomes que pertanyen a la família sinotibetana, tot i que la majoria de xinesos perceben les variants parlades com un mateix idioma. Aquestes variants poden tenir diferències comparables a les que hi ha, per exemple, entre el català i el francès. El xinès és l’idioma oficial de la República Popular de la Xina (inclosos Hong Kong i Macau), Taiwan i Singapur (on coexisteix amb tres idiomes oficials més). Així mateix, és un dels sis idiomes oficials de l’Organització de les Nacions Unides i es parla habitualment en zones d’altres països del sud-est asiàtic.

Cal destacar que, pel que fa al xinès escrit, hi ha dues variants: xinès tradicional i xinès simplificat. Això s’ha de tenir en compte a l’hora d’encarregar una traducció, ja que, segons el país on s’hagi de fer servir el document, caldrà presentar-lo d’una manera o una altra: el xinès tradicional s’utilitza a Taiwan i a Hong Kong, mentre que el xinès simplificat s’utilitza principalment a la República Popular de la Xina.

Comptem amb traductors professionals amb el xinès com a idioma nadiu, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen de diversos idiomes al xinès.

Així mateix, comptem amb traductors professionals nadius de la llengua d’arribada de la traducció, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen del xinès al seu idioma nadiu.

Traduccions que fem al i del xinès

JuradaTècnicaJurídicaMèdicaFarmacèuticaFinanceraPublicitària

Per a altres serveis, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Sol·liciteu pressupost ara!