Traductors en suec professionals

El suec és una llengua germànica amb aproximadament 10 milions de parlants. Es parla principalment a Suècia, on és la llengua oficial, i també a Finlàndia i Estònia. El suec és una de les llengües oficials de la Unió Europea i del Consell Nòrdic.

Comptem amb traductors professionals amb el suec com a idioma nadiu, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen de diversos idiomes al suec.

Així mateix, comptem amb traductors professionals nadius de la llengua d’arribada de la traducció, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen del suec al seu idioma nadiu.

Traduccions que fem al i del suec

JuradaTècnicaJurídicaMèdicaFarmacèuticaFinanceraPublicitària

Per a altres serveis, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Sol·liciteu pressupost ara!