Traductors en eusquera professionals

L’eusquera, també anomenat basc, té uns 850.000 parlants. Es parla al País Basc i a Navarra, on és cooficial, i al departament de Pirineus Atlàntics (França), on no és una llengua reconeguda.

A Ampersand comptem amb traductors professionals amb l’eusquera com a idioma nadiu, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen de diversos idiomes a l’eusquera.

Així mateix, comptem amb traductors professionals nadius de la llengua d’arribada de la traducció, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen), formats per Ampersand i amb una àmplia experiència, que tradueixen de l’eusquera al seu idioma nadiu.

Traduccions que fem a l’eusquera i de l’eusquera

JuradaTècnicaJurídicaMèdicaFarmacèuticaFinanceraPublicitària

Per a altres serveis, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Sol·liciteu pressupost ara!