Correcció de francès

El francès es parla a França, Bèlgica, Suïssa, Luxemburg, Mònaco, el Canadà i als territoris de les antigues colònies franceses. El francès és oficial en 29 països. Actualment uns 75 milions de persones el tenen com a llengua materna i més del doble el parlen com a segona llengua. El francès continua sent la segona llengua de les relacions internacionals, i és oficial en nombroses institucions, com ara la Unió Europea, l’ONU, l’OTAN, etc.

A Ampersand comptem amb correctors professionals amb el francès com a idioma nadiu, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen) i amb una àmplia experiència, amb la formació necessària per corregir textos escrits en francès nadiu.

    Tipus de servei

    Vull traduir del


    Si vols incloure diversos arxius, primer comprimeix-los en un sol arxiu en format .zip.

    Dades de contacte