Correcció de francès

El francès es parla a França, Bèlgica, Suïssa, Luxemburg, Mònaco, el Canadà i als territoris de les antigues colònies franceses. El francès és oficial en 29 països. Actualment uns 75 milions de persones el tenen com a llengua materna i més del doble el parlen com a segona llengua. El francès continua sent la segona llengua de les relacions internacionals, i és oficial en nombroses institucions, com ara la Unió Europea, l’ONU, l’OTAN, etc.

A Ampersand comptem amb correctors professionals amb el francès com a idioma nadiu, llicenciats en traducció i interpretació (o amb estudis similars, segons el país d’origen) i amb una àmplia experiència, amb la formació necessària per corregir textos escrits en francès nadiu.

Seleccioneu el tipus de servei

TraduccióTraducció juradaCorrecció

Vull traduir del


Dades de contacte

Ells ja treballen amb nosaltres