Traducció de gestors de continguts

Ampersand

Els gestors de continguts són plataformes que serveixen per mantenir i actualitzar webs. Solen funcionar des del mateix web i, de vegades, per mitjà d’aplicacions concretes. Un dels més coneguts és el WordPress, que permet gestionar amb facilitat webs o blogs. El contingut que cal traduir està etiquetat i cal respectar-ho, ja que si no el format no serà el desitjat.

A més d’això, cal recordar que el contingut d’un lloc web va més enllà del text visible. Cal tenir en compte les URL, les paraules clau, les metaetiquetes i, en general, tot el contingut no visible que els cercadors tenen en consideració per posicionar la pàgina web. Així mateix, cal tenir en compte el SEO i altres factors.