Traducció d’arxius XLIFF

XLIFF: el format d’intercanvi per excel·lència

XLIFF significa XML Localization Interchange File Format i és un format basat en XML creat per estandarditzar la localització. És un format ben consolidat que s’utilitza àmpliament al món web, i també en tota mena de publicacions de continguts que poden adoptar diverses formes. Aquesta mena d’arxius ja estan preparats per fer-ne la traducció. Gràcies a les eines que utilitzem per traduir aquesta mena d’arxius, podem processar-los i traduir-los sense que les etiquetes en resultin afectades.